Letni dodatek: Vnovičen nateg upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil

(vir: pixabay.com)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo v petek, 28. junija, skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za leto 2024. Ta bo letos za 5 evrov višji kot lani, hkrati so spremenili (dvignili) meje, po katerih se določa višina dodatka.

Iz primerjave med lanskimi in letošnjimi zneski je razvidno, da je koalicija (Svoboda, SD in Levica) mejo za določitev osnove (pokojnine) dvignila za 50 do 90 evrov. Znesek letnega dodatka pa je pri vseh razredih letos višji zgolj za 5 evrov.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2024 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine znesek letnega dodatka
do 650 evrov (lani 600 evrov) 460 evrov (lani 455 evrov)
od 650,01 do 780 evrov (lani 600 do 720 evrov) 320 evrov (lani 315 evrov)
od 780,01 do 920 evrov (lani 720 do 850 evrov) 260 evrov (lani 255 evrov)
od 920,01 do 1110 evrov (lani 850 do 1020 evrov) 210 evrov (lani 205 evrov
od 1110,01 evra (lani 1020 evrov) 150 evrov (lani 145 evrov)

Višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja:

Nadomestilo višina dodatka v letu 2024
do 920 evrov (lani do 720) 260 evrov (lani 255)
od 920,01 do 1110 evrov (lani do 850) 210 evrov (lani 205)
od 1110,01 evra  (lani 1020 evrov) 150 evrov (lani 145)

Vir: ZPIZ

Za obračun višine letnega dodatka upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Višina letnega dodatka se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

Letni dodatek je tudi rubljiv prejemek (izvršba) in je lahko zasežen v dobro upnika, skladno z izvršilnim naslovom in določbami zakona.

Od 1. 6. 2024 dalje ZPIZ ukinja pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu se bodo v prihodnje vsem uživalcem posredovala le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov

Dodajmo. SDS je pripravila predlog zakona, po katerem bi v zakon zapisali obvezno božičnico za upokojence. Ta bi bila najmanj v višini 50 % letnega dodatka (vir).

Vladajoči so zavrnili tudi zahtevo po izredni uskladitvi pokojnin v višini 4,5 %. Za toliko so namreč vse prikrajšali pri izplačilih v letu 2023. – Vir

Vlada in njihovi poslanci so oba predloga oz. zahtevi zavrnili, hkrati pa se hvalijo, kako zelo so v njihovem času poskrbeli za upokojence. Razumi, kdor more!

J. M.