Kočevsko-ribniško: Nadpovprečna precepljenost in manj okuženih

(vir: pixabay.com)

Podatki za šest občin na Kočevsko-ribniškem območju pokažejo, da je to območje nadpovprečno precepljeno, posledično je manj okuženih s covid-19. Doslej je bilo okuženih 12,76 % vseh prebivalcev, v Beli krajini je to 14,34 % vseh. Hkrati so na Kočevsko-ribniškem velike razlike med občinami.

Najslabše precepljena občina v tem delu, Ribnica, ima tudi najvišjo stopnjo doslej okuženih (14,30), kar pa je še vedno manj kot v občini Semič, kjer je to 14,82 %, polna precepljenost pa je 38,0-odstotna (v Ribnici 42,2).

V Kostelu je bilo doslej okuženih le 5,50 % vseh, v Osilnici pa 7,04 % vseh. Ti občini že od začetka pospešeno izvajata cepljenje in sta vodilni tudi med vsemi slovenskimi občinami.

Na Kočevsko-ribniškem prebiva 30.371 prebivalk in prebivalcev. S prvim odmerkom je cepljena skoraj polovica vseh oz. 49,79 %. Z vsemi odmerki pa je cepljenih 13.527 prebivalcev ali 44,54 % vseh.

V regiji, ki zajema 6 občin, je trenutno 73 okuženih, kar je 0,024 % vseh prebivalcev.

Na Kočevsko-ribniškem je bilo doslej (od začetka marca 2020, ko se je v Sloveniji pojavila prva okužba) okuženih 3.878 prebivalcev, kar je 12,76 % vseh, ki prebivajo v teh občinah. V primerjavi z Belo krajino, kar smo objavili včeraj (vir), je to bistveno manj.

Največ okuženih je bilo doslej v občini Ribnica, 14,30 % vseh. To je tudi občina, kjer je delež precepljenosti prebivalstva najnižji, primerljivo v tem delu regije JV Slovenija. Delež okuženih je bil 14,30 %.

Spomnimo. Bela krajina ima 26.675 prebivalcev, doslej okuženih je bilo 3.825 ali 14,34 % vseh. Kar je za osmino (12,4 %) več kot na Kočevsko-ribniškem. Hkrati so tudi razlike med tremi belokranjskimi občinami. Najslabše je v Semiču, kjer je polno cepljenih le 38 % občanov, okuženih pa je bilo 14,82 % vseh.

Podatki po občinah so naslednji:

Občina Št. preb. Cepljeni s 1. odmerkom % ceplj. Cepljeni z vsemi odmerki % cepl. Tren.  okuž. Skupno  doslej okuženih % v štev. preb.
Občina 1 2 3=2:1 4 5=4:1 6 7 8=7:1
Osilnica 327 216 66,06 202 61,8 0 23 7,03
Kostel 691 388 56,15 367 53,1 0 38 5,50
Kočevje 15.644 7.880 50,52 7.121 45,7 25 1.887 12,06
Sodražica 2.249 1.150 51,13 1.005 45 9 302 13,43
Loški Potok 1.816 867 47,85 768 42,4 14 249 13,71
Ribnica 9.644 4.621 47,96 4.064 42,2 25 1.379 14,30
Skupaj: 30.371 15.122 49,79 13.527 44,54 73 3.878 12,76

Vir: Microsoft Power BI in COVID-19 Sledilnik

J. M.