Okuženih v Beli krajini za število prebivalcev v občini Semič, kjer je stanje tudi najslabše

(vir: pixabay.com)

Podatki za Belo krajino, kjer so tri občine, pokažejo, da je največ cepljenih v občini Metlika, sledita Črnomelj in Semič. V Beli krajini prebiva 26.675 ljudi, s prvim odmerkom je cepljenih 11.648 ljudi ali 43,66 % vseh (v Sloveniji 47 %). Z vsemi odmerki pa je cepljenih 10.351 ljudi ali 38,8 % vseh (v Sloveniji 43 %).

V Beli krajini je bilo doslej okuženih 3825 prebivalcev in prebivalk, kar je 14,34 % vseh. Okuženih jih je bilo toliko, kot jih približno živi v občini Semič.

Podrobnejši pregled pa pokaže, da je najslabša precepljenost v občini Semič, kjer je z vsemi odmerki cepljenih vsega 38 % občanov in občank. Hkrati pa je bilo v tej občini doslej največ okuženih oseb, kar 14,82 % vseh.

Le nekoliko boljše je v občini Črnomelj. Najboljše pa je v občini Metlika, kjer je polno cepljenih 41 % vseh občank in občanov, doslej okuženih pa je bilo 13,97 % vseh.

Rezultati so nedvomno povezani tudi z izkušnjami v prvem valu oziroma v začetku epidemije, ko je bilo v Metliki najhuje.

Nato pa na slabo precepljenost in visoko okuženost v občini Semič nedvomno vplivajo znane izjave semiške županje, ki kažejo, da s tem najbolj škodi prav lastnim občanom in občankam, posledično pa tudi gospodarstvu v občini, saj je z višjo okuženostjo več bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi karantene.

Podatki po občinah so naslednji:

Občina Št. preb. Cepljeni s 1. odmerkom % ceplj. Cepljeni z vsemi odmerki % cepl. Tren.  okuž. Skupno  doslej okuženih % v štev. preb.
Metlika  8.480 3.829 45,33 3.468 41,0 40 1.185 13,97
Črnomelj 14.308 6.167 43,35 5.411 38,1 24 2.064 14,42
Semič  3.887 1.652 42,71 1.472 38,0 18    576 14,82
Skupaj: 26.675 11.648 43,66 10.351 38,8 82 3.825 14,34

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 990.303 ljudi, kar je 47 % vseh prebivalcev in prebivalk, z vsemi odmerki pa je cepljenih 904.141 ljudi ali 43 odstotkov vseh.

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, pa pokažejo, da je v regiji s prvim odmerkom cepljenih 66.751 ljudi ali 45,7 % vseh, kar je nad povprečjem v državi. Z vsemi odmerki je cepljenih 60.138 ljudi.

C. R.