Kočevje: Divjajo tolpe, odgovorni za nič pristojni, razen za grožnje – županu!

Kočevje (vir: kraji.eu)

V Kočevju divjajo tolpe, župan je na več naslovov pristojnih že 26. avgusta 2019 razposlal pismo z dramatično vsebino in pozivi pristojnim k ukrepanju, občinski svet se je na izredni seji sestal sinoči in obravnaval zgolj eno točko dnevnega reda, to je (Ne)varnost v Občini Kočevje.

Župan dr. Vladimir Prebilič je na sejo povabil tudi predstavnike pravosodja in inšpektoratov, na njegov poziv za razrešitev razmer na področju varnosti v občini pa prejel – zgolj izgovore. V stilu: nismo pristojni, nič ne moremo, hkrati so mu zažugali: Ne smete se samoorganizirati. Odgovore objavljamo ob koncu prispevka.

Damijan Florjančič

Predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je uvodoma zapisal, da se seje zaradi drugih obveznosti ne bo mogel udeležiti. Spomnimo, vabilo je prejel že 26. avgusta. Nadalje je zapisal, da njegova »morebitna udeležba na taki seji ne bi mogla v ničemer pripomoči k zagotavljanju varnosti« na kočevskem območju. Razlog? »Pristojnosti predsednika Vrhovnega sodišča ne segajo na to območje«. V nadaljevanju je zapisal svoje pristojnosti in dodal, da mu te »ne dopuščajo, da bi se lahko kakorkoli spuščal, korigiral ali vplival na zakonitost vodenja sodnih postopkov in pravilnost odločanja sodnikov« na vseh stopnjah sodišča.

Florjančič je županu še zapisal, da so za kočevske težave »pristojni drugi in ne sodni organi, predvsem imam v mislih tu policijo in morda še državno tožilstvo«.

Hkrati je dodal, da je Vrhovno sodišče »zaznalo določene težave pri delovanju Okrajnega sodišča v Kočevju, v pogledu pravočasnega izvajanja sodnih postopkov«. Zato se je »osebno angažiral predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, »celo tako, da tudi sam pomaga reševati kazenske zadeve s tega področja in to na sodišču v Kočevju«, ne drugje.

Drago Šketa

Tudi Drago Šketa, generalni državni tožilec RS, je opravičil svojo odsotnost. Glede črnih gradenj je župana napotil na inšpekcijske službe in tudi organe odkrivanja«, Vrhovno državno tožilstvo in vsa državna tožilstva pa niso organ odkrivanja. Župan je še dobil poduk, kje vse lahko sodeluje tožilstvo, kakšne so kazni in »razpon izrečenih kazni je v prvi vrsti odvisen od zakonodajalca, ki za domnevno manj nevarna kazniva dejanja predpisuje nizke zaporne kazni, ki omogočajo tudi izrek pogojne obsodbe«.

Nadalje je Šketa kočevskemu županu zabičal, naj niti po naključju ne izvedejo »samoorganiziranja družbe na ravni lokalne skupnosti«.

»Obstoj kakršnekoli organizirane oborožene ali poloborožene skupine na ozemlju Republike Slovenije pomeni sam po sebi protiustavno stanje«. »Drugačno ravnanje bi bilo lahko prepoznavno kot ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve po 359. členu Kazenskega zakona, obstoj takih skupin pa že lahko predstavlja doseženo protiustavno stanje,« je Prebiliču zažugal Šketa.

Rudu Medved, predsednik Inšpekcijskega sveta

Rudi Medved, minister za javno upravo v Šarčevi vladi in predsednik inšpekcijskega sveta, pa je županu poslal klišejsko – “mrtvo” uradniško pismo. Tudi Medved kot predsednik inšpekcijskega sveta »nima pristojnosti«, bo pa »pozval predsednika oz. predsednico (še to ne ve, kdo je – op. av.) Regijske koordinacije inšpektorjev Novo mesto, da skliče sestanek z namenom proučitve navedb v dopisu ter da ukrepajo v skladu s pristojnostmi«. Pri slednjem je dodal: »Če se ugotovi, da očitane nezakonitosti sodijo v njihovo pristojnost.«

Skratka, iz dopisov je razvidno, da so si vsi navedeni lepo po vrsti in klišejsko umili roke. Nihče ni za nič pristojen. Pristojni so le tam, ko je treba zagroziti, naj za božjo voljo ne razmišljajo o tem, da bi se samoorganizirani, samobranili. Za to imamo vendar – veliko državo, ki skrbi za vse nas.

Pisma navedenih so prejeli vsi občinski svetniki, faksimileje objavljamo v nadaljevanju.

  1. Odgovor Damijana Florjančiča, predsednika Vrhovnega sodišča RS

2. Odgovor Draga Škete, generalnega državnega tožilca RS

3. Odgovor Rudija Medveda, ministra za javno upravo in predsednika Inšpekcijskega sveta

J. M.