Kočevje: Varnostne razmere vse slabše, vlada, inšpektorji, policija in sodstvo zatajili

Prevrnjen osebni avtomobil nizozemskih državljanov ob Kočevskem jezeru (vir: Občina)

Člani kočevskega občinskega sveta se bodo danes sestali na 2. izredni seji, obravnavali bodo samo eno točko dnevnega reda. To je (Ne)varnost v Občini Kočevje.

Kočevski župan je sejo sklical zaradi povečanega vandalizma, kraj in drugih kriminalnih dejanj na javnih površinah v mestu Kočevje v zadnjem obdobju.

Na občini so pripravili dopis, ki ga je župan konec avgusta že posredoval predsedniku vlade Marjanu Šarcu, ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, ministrici za pravosodje Tatjani Bobnar, generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi ter predsednikoma sodišč Damijanu Florjančiču in Antonu Panjanu.

V pismu župan najprej navaja napore, ki jih je občina vložila v gospodarski razvoj, v to, da je postala zelena destinacija, v turistično infrastrukturo in promocijo turizma, kar se izkazuje v 10-odstotni letni rasti turizma.

Hkrati župan opozarja na poslabševanje varnostnih razmer v občini. Priča so brezobzirnemu divjanju huliganskih tolp, posledica teh so zažgani zabojniki za smeti, uničena kolesa iz sistema izposoje, uničena urbana oprema in podobno. Ogrožene se počuti vse več občank in občanov.

Na zemljiščih v lasti države črne gradnje rastejo kot goba po dežju. Kurjenje odpadnih materialov in divja odlagališča na zemljiščih v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter državne DSU dnevno obremenjuje okolje.

Župan navaja, da vse to prijavljajo pristojnim državnim inšpektorjem, vendar ti na območje Kočevja enostavno ne pridejo.

Pravosodni sistem deluje sorazmerno tolerantno do kršilcev javnega reda in miru, do vlomilcev in t. i. manjših kriminalcev. Policija in tudi sodišča odkrito spodbujajo k neprijavljanju manjših škod oziroma k umikanju prijav. Zato ta dejanja praviloma ne doživijo epiloga, tožilci odstopajo od pregona, sodniki, v kolikor do postopka sploh pride, izrekajo pogojne kazni ali kazni o opravljanju družbeno koristnega dela.

Kriminalni povratniki pa s svojim delovanjem obremenjujejo in ustrahujejo, prebivalci pa posledično v sistem ne verjamejo več, saj ima tisti, ki je oškodovanec, bistveno več težav kot tisti, ki je zagrešil kriminalno dejanje.

V tem začaranem krogu se zdi, da je kriminal z manjšimi materialnimi posledicami ali poškodovanjem drugih posameznikov preprosto dovoljen.

Župan opozarja še na napade na turiste, ki so konkretno vplivali na turistični obisk, podjetja, ki so tarče hujših kaznivih dejanj, pa grozijo s premikom svojih obratov v drugo občino. Povzročena škoda v podjetjih dosega že pol milijona evrov.

Župan opozarja še na tedenska poškodovanja zasebne lastnine – avtomobilov, vlomov, uničeno lastnino in grožnje prebivalcem.

Konkretnih ukrepov s strani pristojnih ni, zato je občutek varnosti zamenjal občutek nevarnosti.

Zagotavljanje varnosti pa je že na točki oblikovanja civilne iniciative, v občini so že priča primerom jemanja stvari v lastne roke. To je zagotavljanje varnosti z ognjenim orožjem (uporabo lovskih pušk) s strani posameznikov. Prebilič navaja, da je to znak, da se je družba odločila za varnostno samoorganiziranje.

V občini Kočevje je bilo julija izvršenih 99 kaznivih dejanj, avgusta še 63. Skupno v dveh mesecih 162 kaznivih dejanj.

Občina opozarja tudi na vandalizem v okolici rudniškega jezera v zadnjih treh letih. Požigi trave, večkratni vlomi v vozila tujcev, kraje iz bencinskih rezervoarjev, razbita stekla na avtomobilih in poskusi vloma, prerezane pnevmatike, grožnje in nadlegovanje ribičev, nočna razgrajanja, požigi smetnjakov, kraje in podobno, se vrstijo.

Iz tega in ostalih poročil je razvidno, da kritike letijo predvsem na romske prebivalce, ki jih v posameznih primerih tudi odkrito izpostavijo.

Predrag Baković, poslanec SD, pred tem od leta 1983 policist na Kočevskem

Ob tem je škandalozno, da imajo v Kočevju svojega predstavnika v državnem zboru. To je poslanec Predrag Baković iz stranke SD. Stranka je pomemben del vladajoče koalicije, ministrica za pravosodje Andreja Katič je članica SD. Vendar pa stranka, kot je to razvidno iz županovega dopisa, za večjo varnost in ureditev razmer v Kočevju in na Kočevskem ni ničesar naredila. Še več. Pri pregledu poslanskih vprašanj Predraga Bakovića smo ugotovili, da je ta v letu dni vložil le osem poslanskih vprašanj in je eden manj aktivnih v državnem zboru. Nobeno od teh se ni nanašalo na varnostno problematiko v Občini Kočevje ali Kočevskega, od koder izhaja.

Baković je bil v prejšnji sestavi kočevske občinskega sveta svetnik in podžupan, zadolžen tudi za romsko problematiko. Javno je govoril, da trdo delajo, vendar uspehov domnevno trdega dela ni bilo in ni nikjer opaziti.

Na današnjo sejo občinskega sveta so poleg komandirja kočevske policijske postaje vabljeni še predstavniki šestih inšpektoratov, o seji so obvestili tudi predsednika vlade, ministra za notranje zadeve, ministrice za pravosodje, generalno direktorico Policije, generalnega državnega tožilca, predsednika vrhovnega sodišča, predsednika višjega sodišča in predsednika inšpekcijskega sveta. Kot je razbrati, upajo, da se bodo tudi obveščeni seje udeležili.

Požigi smetnjakov so stalnica.

Pismo kočevskega župana je dostopno tukaj

Sklic seje: .kocevje

J. M.