Kako je z videonadzorom na javnih površinah v Novem mestu, Trebnjem in Črnomlju

Eden od kočevskih predlogov.

Včeraj smo poročali, da namerava občina Kočevje po dogovoru s policijo na 16 javnih površinah v mestu in Dolgi vasi namestiti 21 videonadzornih kamer. Kot razlog navajajo povečan vandalizen in zaščito premoženja ter občanov, pa tudi obiskovalcev. Iz gradiva je razvidno, da bodo kamere postavljene tudi na površinah, ki zajemajo promet, kar pomeni, da bodo pod videonadzorom tudi tisti, ki se bodo peljali po teh kočevskih cestah. Pod nadzorom bo tudi gibanje v parku.

Iz gradiva sicer ni razvidno, kdo bo upravljalec s posnetki, kdo bo imel dostop do njih in kdo bo opravljal nadzor nad tem, da ne bo prihajalo do zlorab.

Kako je s tem drugje?

Na podlagi kočevske namere so se takoj postavila vprašanja, kako je to urejeno v drugih občinah, ali so tudi tam javne površine pod videonadzorom. O tem smo vprašali tri večje občine, od koder so nam odgovorili:

Novo mesto: Kamera je nameščena zgolj na poslopje Narodnega doma (bolj znan kot Sokolski dom), za kar je bil sprejet sklep občinskega sveta. Na drugih javnih površinah občina nima postavljenih kamer.

Trebnje: Občina v mestu ali drugje nima postavljene nobene kamere. Za Krajevno skupnost Trebnje, ki ima v upravljanju mestne površine, trge itd., pa odgovora na občini ne poznajo.

Črnomelj: Na javnih površinah v lasti občine ni videonadzornih kamer.

Občine smo vprašali tudi o tem, ali imajo v načrtu podobne postavitve kot v Kočevju. Nobena od občin na to vprašanje ni odgovorila.

A. L.