Kočevje: Mesto bodo spravili pod videonazor

Kočevje (vir: arhiv)

Vandalizem je v Kočevju postal neobvladljiv, zato občina po dogovoru s policijo pripravlja postavitev videonadzora na javnih površinah. Na 16 mestih bodo postavili 21 videonadzornih kamer, saj ugotavljajo, da dodatne okrepitve nadzora s strani policije niso zadosten ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. Kamere bodo postavili na mestih, kjer policija zaznava večji obseg kriminalnih dejanj, posebno v nočnem času.

Glede na to, da bodo občinski svetniki o tem jutri razpravljali na izredni seji, pa kaže, da se s postavitvijo videonadzora mudi.

Kočevski občinski svetniki bodo jutri obravnavali predlog za izvajanje videonadzora na kočevskih javnih površinah. Iz gradiva je razvidno, da nameravajo vzpostaviti videonadzor zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem. Vzpostavljen bo tudi zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, občanov in obiskovalcev Kočevja. Nadaljnji razlog je varnost in varovanje občinskega premoženja, preprečevanje vandalizma, preprečevanje ogrožanja zdravja ljudi in okolja ter kulturne dediščine.

Na 16 lokacijah nameravajo namestiti 21 kamer. Postavljene bodo na krajih, kjer policija zaznava večji obseg kriminalnih dejanj.

Videonadzor se bo izvajal 24 ur, vse dni v tednu. Pridobili bodo sliko posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa ter čas zadrževanja ne tem prostoru. Posnetke bodo hranili 10 dni, potem bodo ti izbrisani, razen v primeru podlage za njihovo nadaljnjo obdelavo. Pričakujejo, da bodo z uvedbo videonadzora lahko učinkoviteje preganjali storilce kaznivih dejanj in posledično zagotovili, da se tveganja za ogrožanje varnosti občanov in drugih obiskovalcev znižajo.

Dogodki, ki so se zgodili v Kočevju v zadnjem mesecu, so:

 • kurjenje smetnjakov na eko otokih in ob javnih stavbah,
 • prevračanje smetnjakov na javnih površinah,
 • metanje cvetličnih korit v Rinžo ter kraja mestnega cvetja tudi na krožiščih,
 • ogrožanje varnosti mladoletnih na javnih površinah (trije prijavljeni pretepi v skate parku in parku Gaj),
 • nasilna odstranitev in poškodovanje koles in objektov ter infrastrukture na delovanje sistem: uničenih je bilo 16 koles, priklopni količki …).

Samo pri izposoji koles, vključno s krajo, je imela občina v zadnjem mesecu 10 tisoč evrov škode, sistem pa je popolnoma uničen. V zadnjih petih letih je bilo škode na javnem premoženju za okrog 150 tisoč evrov.

“Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so v nevarnosti tudi občani in drugi obiskovalci Kočevja,” so zapisali na občini.

Na območju železniške postaje je bilo v dveh letih (2017 in 2018) obravnavanih 42 kaznivih dejanj. Na območju, kjer je občinska stavba, je bilo 59 kaznivih dejanj. Na parkirišču pri športni dvorani je bilo 27 kaznivih dejanj. Na avtobusni postaji je bilo v dveh letih obravnavanih kar 125 kaznivih dejanj. V Podgorski ulici pa je bilo 18 kaznivih dejanj.

Videonadzor nameravajo vzpostaviti na naslednjih lokacijah:

 • Dvorišče med srednjo šolo, knjižnico, telovadnico in osnovno šolo – 2 kameri
 • Mestna kavarna – 1 kamera
 • Kolesarnica pred Osnovni šolo ob Rinži – 1 kamera
 • Osnovna šola Ljubo Šercer – 1 kamera
 • Glavna promenada v parku Gaj – 3 kamere
 • Cona Lik – 3 kamere
 • Semafor na Ljubljanski cesti pri gimnaziji – 1 kamera
 • Tržnica Kočevje – 1 kamera
 • Glavna železniška postaja – 1 kamera
 • Prostor pred stavbo Občine Kočevje – 1 kamera
 • Skejt park pri športni dvorani – 1 kamera
 • Glavna avtobusna postaja Kočevje, v delu, kjer so kolesa – 1 kamera
 • Parkirišče planinskega društva Podgorska ulica – 1 kamera
 • Vaško jedro »Kobel« v Dolgi vasi – 1 kamera
 • TIC Camp Jezero Kočevsko – 1 kamera
 • Športna dvorana – 1 kamera

Navajajo, da bodo zagotovili vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, s periodičnimi pregledi stanja bodo izvajali redni notranji nadzor, najmanj enkrat letno.

Obdelava na posameznike ima v določenem delu negativen vpliv, saj zmanjšuje stopnjo zasebnosti. Vendar pa na občini navajajo, da na drugi strani prevladujejo negativni vplivi na posameznike (občane, druge obiskovalce Kočevja), če se videonadzor ne bi izvajal, ker bi bilo lahko ogrožena njihova varnost, še posebej v nočnem času. Ugotovljeno je, da je videonadzor nujen, potreben in sorazmeren.

Vendar pa je tako, da bodo v kamere zajeli vse, kar ni najboljši občutek. Nadzor nad občani in obiskovalci bo precejšen.

Fotografije nekaterih lokacij:

Vir: os-kocevje.

J. M.