Kako je z novomeško zahodno povezovalno cesto, obvoznico?

Poročali smo že, da je v teku pridobivanje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo dela državne ceste od priključka Novo mesto – vzhod do priključka Osredek. Investitor bo Družba za avtoceste RS (Dars).

Pri tem so se postavila vprašanja, kako je z obvoznicama v Novem mestu, na kar občani težko čakajo.

O tem smo vprašali mestno občino. Odgovorili so nam, da bo Novo mesto obvoznici dobilo z izgradnjo dveh krakov tretje razvojne osi in dodali, da je začetek gradnje vzhodnega kraka na odseku od avtocestnega priključka v Mačkovcu do Revoza v državnih načrtih že v letošnjem letu. V sklopu tega odseka bo zgrajen tudi novi most v Ločni. O tem smo sicer že poročali ( tukaj)

Kako je z novomeško zahodno obvoznico?

Na mestni občini navajajo, da bo “v nadaljevanju zgrajena tudi zahodna povezovalna cesta z novim mostom v Srebrničah. Oba kraka se bosta predvidoma združila v Pogancih, od koder se bo trasa tretje razvojne osi nadaljevala proti Beli krajini”.

Ob tem so nam poslali povezavo do videoposetka, iz katerega so razvidne predvidene trase. Posnetek je sicer že iz leta 2012, na portalu smo ga že objavili, objavljamo pa ga še enkrat. Če nič drugega si lahko vsaj virtualno ogledamo, kako naj bi to potekalo glede na načrte.

Iz odgovora mestne občine je možno tudi sklepati, da t. i. zahodna obvoznica oziroma zahodna povezovalna cesta še ni povsem določena. Izgradnja hitre ceste od avtoceste do Osredka s priključkom za Revoz pa se tudi ne bo začela še tako hitro, ne glede na državne načrte.

Začetek izgradnje do Revoza je bil predviden že spomladi 2019, glede na potek pridobivanja potrebnih dokumentov pa je jasno, da bo do začetka še trajalo. Tudi sicer je predviden čas izgradnje od avtoceste do Revoza več kot 4 leta.

Med predvidenim in dejanskim pa so v slovenski stvarnosti veliki razkoraki.

Kako hitri so v državnih ustanovah kaže med drugim tudi naslednji podatek. V četrtek smo poročali, da je Dars v tem tednu začel z rušenjem cestninske postaje na Dobu (na avtocesti Novo mesto – Ljubljana). Včeraj, v petek, pa smo presenečeni ugotovili, da so rušitvena dela ob 15. uri enostavno prekinili. Očitno se jim je iztekel delovni čas in bo tako vse skupaj čakalo do ponedeljka zjutraj.

C. R.