NOVO: Inšpektorat predlaga izbris enote Majer iz razvida izvajalcev programa

Majer, Črnomelj: Na levi strani razpadajoča stavba nekdanje vojašnice, na desni strani otroški vrtec v kontejnerjih, vmes pa ogromno blatnega vozišča in parkirišča. (Foto: Moja Dolenjska, 13. 11. 2017)

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so danes na naše vprašanje, ali je pristojni inšpektorat že izdal odločbo glede na izredni inšpekcijski pregled vrtca v Črnomlju, enote na Majerju, ki je bil opravljen 1. decembra, zapisnik pa napisan 6. decembra 2017, odgovorili:

“Inšpektorat RS za šolstvo in šport je dne 12. 12. 2017 skladno s 7. točko 14.b. člena Zakona o šolski inšpekciji, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Zupančiča Črnomelj, enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov.”

Dodali so, da se bo v januarju vodstvo Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo sestalo z županjo občine Črnomelj.

Je županja zavajala?

Ob tem spomnimo, kaj je 14. decembra 2017 za portal Moja Dolenjska odgovorila županja občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič.

Vprašanje MD: Kaj je bilo ugotovljeno? Kakšne so predvidene rešitve za to enoto?     

Odgovor županje: “Inšpektor je pri inšpekcijskem pregledu ugotovil, da vrtec izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov na število in starost otrok v skupini.

Potrebno bo dodatno urediti določene stvari pri sanitarijah in vodovodnih instalacijah, kar bo urejeno, ter dodatno urediti zunanje igralne površine, kar bo urejeno, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

S prvim decembrom je bil sicer prekoračen rok dvajsetih let, kateri je določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori uporabljajo za vrtec. Inšpektor je bil seznanjen, da ob tem že od pomladi potekajo priprave na pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo novega vrtca, o čemer bo občinski svet odločal na seji prihodnji teden. Zapisnik inšpektorja je objavljen in dostopen občanom tudi na spletni strani občine.”

Prispevek je bil objavljen tukaj: inspektorat-ugotovil-stevilne-pomanjkljivosti-v-vrtcu-na-majerju/

C. R.