Črnomelj: Inšpektorat ugotovil številne pomanjkljivosti v vrtcu na Majerju

Vrtec Majer

Od včeraj je javno dostopen zapisnik Inšpektorata za šolstvo in šport o izrednem inšpekcijskem nadzoru v vrtčevski enoti Majer v Črnomlju. Ugotovitve pritrjujejo navedbam staršev, ki zahtevajo zaprtje enote. Hkrati pa črnomaljska županja trdi, da je inšpektor ob pregledu ugotovil, da vrtec izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov za število in starost otrok v skupini. Dodaja sicer, da je bil s 1. decembrom 2017 prekoračen rok 20 let, ki je določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori (to so kontejnerji) uporabljajo za vrtec.

Darjan Grudnik, predstavnik staršev in prvopodpisani pod zahtevo za zaprtje enote na Majerju, je za naš portal zapisal, da ugotovitve tako zanj kot večino staršev niso presenečenje in potrjujejo pravilnost njihovega prizadevanja za zaprtje vrtca. Te zgolj potrjujejo, kar so sami opozarjali. Dodaja, da vrtec na Majerju tudi po ugotovitvah nadzora ni primeren za varstvo otrok. Zadnjo županjino izjavo, objavljeno tudi na spletni strani občine, pa razume kot strel v koleno. Dodaja, da je razumljivo, da občina in predvsem županja ne bo priznala stvari ki niso skladne s Pravilnikom in normativi.

Kot navaja Grudnik, se “s to izjavo dejansko tudi kaže odnos, ki ga ta Občina in predvsem županja ima do prebivalcev Črnomlja. Del izjave, ki govori o urejanju vodovoda, sanitarij in zunanjega igrišča, pa le nazorno riše sliko, da je občina popolnoma izgubila kompas”. Grudnik dodaja, da je županja izgubila njihovo zaupanje in bodo terjali tudi odgovornost, ki jo bo nekdo zagotovo moral sprejeti.

O katastrofalnih razmerah, v katerih deluje črnomaljska enota vrtca na Majerju, kjer je v varstvu 31 otrok v starosti do dveh let, smo že večkrat poročali. Enoto je 1. decembra 2017 obiskal Alen Kofol, pristojni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki je v enoti opravil izredni inšpekcijski nadzor. Zdaj so znane tudi ugotovitve, zapisnik je tudi javno dostopen.

Iz zapisnika so razvidne številne nepravilnosti, inšpektor je ob koncu zapisal, da »bodo na podlagi 14.b člena Zakona o šolski inšpekciji izvedeni nadaljnji ukrepi«.

Inšpektor je ob navzočnosti Petre Pezdirc Stopar, ravnateljice Vrtca Otona Zupančiča Črnomelj, katerega del je tudi Enota Majer, ugotavljal, ali vrtčevska enota na Majerju izpolnjuje pogoje delovanja skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pregled je bil opravljen na podlagi pritožb in pobude, je zapisano.

Iz 6 strani dolgega zapisnika je razvidno naslednje:

 • V enoti Majer nimajo urejenih sanitarij za otroke in odrasle.
 • Vrtčevska enota Majer je urejena v nenamenski stavbi, ki je urejena iz bivalnih kontejnerjev.
 • Objekt na Majerju se nenamensko za potrebe vrtca uporablja že več kot 20 let.
 • V stavbi bi bila lahko največ dva oddelka otrok, delujejo pa trije.
 • Uporaba prostorov ni skladna s Pravilnikom.
 • Vrtec ima zunanje ograjeno igrišče, ki meri okoli 40 kvadratnih metrov (za 31 otrok), kar ni skladno s pravilnikom. Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 kvadratnih metrov površine na otroka. Tega ni.
 • Igrišče na Majerju ni ustrezno opremljeno z igralnimi enotami.
 • Garderoba meri 26,9 kvadratne metra talne površine, na otroka je to 0,86 kvadratnega metra, za kar pa inšpektorat navaja, da je skladno s Pravilnikom.
 • V objektu je ena delujoča straniščna kabina za otroke, ki je prilagojena za njih. Druga straniščna kabina pa ni prilagojena, ob ogledu prostorov je bila celo nedelujoča, saj ni deloval izplakovalnik.
 • Ena straniščna kabina je namenjena zaposlenim, glede na pogoje bi morali imeti 4 straniščne kabine, izjemoma, če to ni mogoče, pa 3 kabine.
 • V objektu ni nameščene izlivne školjke, niti se namesto nje ne uporablja straniščna školjka za odrasle, ob kateri mora biti nameščena ročna prha s toplo vodo na zvijavi cevi, ki omogoča splakovanje kahlic.
 • Vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, niso zavarovana pred razbitjem. V višini, kot to dosežejo otroci, bi steklena vrata morala biti zavarovana s folijo. Tega ni.
 • Na hodniku in v igralnicah so nameščeni nezavarovani premični rebrasti radiatorji, kar ni skladno s Pravilnikom. V prostorih za otroke je treba grelna telesa, predvsem rebraste radiatorje, ki jih otroci dosežejo zavarovati. Tudi tega ni.

Kaj še navajajo o igrišču, ki ga na tem prostoru skorajda ni, igral pa sploh ne?

Površina igrišča na otroka bi bila lahko izjemoma manjša od 15 kvadratnih metrov na otroka, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot. Igrišče mora biti urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini (ta je v Črnomlju oblikovan) bi moral narediti presojo glede varnih peš poti. Tega ni.

Igrišče, ki na Majerju ni ustrezno opremljeno, bi moralo za vsakega otroka zagotavljati najmanj 1,5 igralnega mesta in biti urejeno na način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti.

Kaj na vse to odgovarja županja?

Glede enote Majer smo iz uredništva več vprašanj poslali tudi črnomaljski županji Mojci Čemas Stjepanovič, in sicer že 6. decembra, ko smo bili seznanjeni, da je enoto obiskal inšpektor. Županja nam je odgovore posredovala včeraj.

Ali ste seznanjeni, če je enoto obiskala inšpekcija in če, katera?

Ko so starši izpostavili situacijo na Enoti Majer, je občina sama podala pobudo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport, da preveri izpolnjevanje minimalnih standardov in normativov v omenjeni enoti. Inšpekcijski pregled je bil opravljen 1. 12. 2017.

Kaj je bilo ugotovljeno? Kakšne so predvidene rešitve za to enoto?     

Inšpektor je pri inšpekcijskem pregledu ugotovil, da vrtec izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov na število in starost otrok v skupini.

Potrebno bo dodatno urediti določene stvari pri sanitarijah in vodovodnih instalacijah, kar bo urejeno, ter dodatno urediti zunanje igralne površine, kar bo urejeno, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

S prvim decembrom je bil sicer prekoračen rok dvajsetih let, kateri je določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori uporabljajo za vrtec. Inšpektor je bil seznanjen, da ob tem že od pomladi potekajo priprave na pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo novega vrtca, o čemer bo občinski svet odločal na seji prihodnji teden. Zapisnik inšpektorja je objavljen in dostopen občanom tudi na spletni strani občine.

Kaj pa starši? Peticija za zaprtje enote je še vedno dostopna

Po objavi zapisnika in tudi spremnem besedilu, ki ga je Občina Črnomelj objavila na svoji spletni strani (to je zelo podobno temu, kar je za naš portal odgovorila županja), smo včeraj za nekatere odgovore zaprosili tudi Darjana Grudnika, enega od staršev otrok v vrtcu in prvopodpisanega pod spletno peticijo, kjer starši zahtevajo zaprtje vrtca na Majerju. Pod peticijo je 611 podpisov, še vedno je dostopna tukaj: peticija. za zaprtje_vrtca_na_majerju

Darjan Grudnik: “Vse naše ugotovitve so zdaj potrjene tudi z ugotovitvami inšpektorja”

Na spletni strani občine Črnomelj je objavljen zapisnik o inšpekcijskem nadzoru v enoti Majer. Prosimo vas za mnenje o ugotovitvah, kako jih komentirate?

Ugotovitve tako zame kakor tudi za večino staršev, ki svoje otroke vozijo v vrtec na Majer, pravzaprav niso nobeno presenečenje. Sam sem že na sestanku z županjo 13. 11. 2017, od katerega mimogrede še vedno nisem dobil zapisnika s strani Občine, prisotnim razlagal, kaj v vrtcu na Majerju ni skladno z normativi in standardi. Vse moje takratne razlage so sedaj potrjene tudi z ugotovitvami inšpektorja. Še več, vrtec Majer po ugotovitvah nadzora po 1. 12. 2017 ni več v skladu s 3. odstavkom 57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, saj vrtec v takšnih prostorih lahko deluje največ 20 let. Že samo ta neskladnost nam pove vse, potrdi pa pravilnost našega prizadevanja za zaprtje vrtca.

Prosim vas še za komentar glede zapisa na občinski strani, da je pregled o izpolnjevanju pogojev vrtca predlagala županja. Iz zapisnika to ni razvidno.

Po izjavi za javnost Službe za odnose z javnostjo Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport je županja sama 16. 11. 2017 na inšpektorat poslala pobudo za izvedbo nadzora v zvezi z delovanjem vrtca Majer. Zadeva je bila istega dne tudi predana v reševanje. Osebno me je ta korak županje presenetil, glede na njene izjave, v katerih je bila prepričana o izpolnjevanju standardov in pogojev, pa ga danes pravzaprav razumem kot strel v koleno.

Hkrati je na občinski spletni strani zapisano, da je Inšpektor iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport pri inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da vrtec na Majerju izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov na število in starost otrok v skupini. Ali tudi vi tako razumete ta zapisnik?

Občina je v tej izjavi računala na naivnost bralcev in na opcijo, da zapisnika, ki so ga priložili, ne bo šel brati nihče, s to izjavo pa dobil občutek, da je z vrtcem skoraj vse v najlepšem redu. Seveda je jasno, da Občina in predvsem županja ne bo priznala stvari, ki niso skladne s Pravilnikom in normativi. S to izjavo se dejansko tudi kaže odnos, ki ga ta Občina in predvsem županja ima do prebivalcev Črnomlja. Del izjave, ki pa govori o urejanju vodovoda, sanitarij in zunanjega igrišča, pa le nazorno riše sliko, da je Občina popolnoma izgubila kompas. Zakaj bi obnavljali in urejali objekt, ki ni več primeren za prostore vrtca?

Kako boste starši, podpisniki pod iniciativo za zaprtje enote na Majerju ukrepali dalje? Kot kaže, se stvari kmalu ne bodo spremenile.

Čeprav je županja našo iniciativo vzela zelo z rezervo, nas to seveda ne odvrača od nadaljnjih ukrepov oziroma korakov. Zapisnik o opravljenem izrednem inšpekcijskem nadzoru nam vliva še dodatno energijo in voljo, saj vidimo, da imamo prav in da vrtec na Majerju ni več primeren za predšolsko vzgojno dejavnost, posledično ga je potrebno nemudoma zapreti. Natanko 20 let se ni zgodilo nič. Nikakor ne bomo dopustili, da se tudi tokrat politika obrne stran. Županja je izgubila naše zaupanje, terjali pa bomo tudi odgovornost, ki jo bo nekdo zagotovo moral sprejeti. Ker nas je županja vseskozi prepričevala, da vrtec zadostuje minimalnim standardom in normativom, inšpekcijski nadzor pa jo je postavil na laž. Tega nikakor ne smemo in tudi ne bomo prezrli.

Kaj je povedala ravnateljica? Na neustrezne prostorske pogoje se občino opozarja že vrsto let, neustreznih enot je očitno več

Ob koncu objavljamo še navedbe Petre Pezdirc Stopar (ravnateljica je od 1. 1. 2016) o razmerah v enoti Majer in nasploh razmerah v črnomaljskih vrtcih, ki so navedene v zapisniku.

“Na neustrezne prostorske pogoje v enoti Majer se Občino Črnomelj opozarja že vrsto let. Občina je v preteklosti imela že različne projekte in načrte za novogradnjo vrtca, s katero bi odpravila nepravilnosti v enotah vrtca, tudi ostalih, ne samo v omenjeni, vendar do tega zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev ni prišlo.

Leta 2003 je vrtec odprl stavbo na lokaciji v Loki, del I. faze, kateri bi mogla slediti še II. in III. faza, vendar do realizacije le te do danes ni prišlo. Leta 2011 je bila dograjena Enota Čardak za tri oddelke in spremljajoče prostore.”

Dodala je, da tudi s tem še vedno niso bile rešene vse prostorske težave vrtca. Povedala je, da je v začetku mandata (v letu 2016) županjo Občine Črnomelj na skupnem sestanku ustno seznanila s težavami, s katerimi se srečuje vrtec, med drugim tudi o neustreznosti enote Majer in Loka stari del. Dne 27. 10. 2016 je bil napisan Program investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave za naslednjih 5 let, ravnateljica ga je poslala ustanoviteljici, Občini Črnomelj, v njem je navedla tudi probleme Enote Majer. Nato je 23. maja 2017 “vrtec poslal Občini Črnomelj, občinskemu svetu, Dopolnilo Poročila Vrtca Otona Zupančiča Črnomelj o problematiki zavoda, ker je bila izpostavljena Enota Majer in težave”, s katero se srečujejo v njej.

“Občina Črnomelj jim je v enoti Majer omogočala le nujna vzdrževalna dela, saj je mnenja, da je v enoto nesmiselno vlagati, saj razmišlja o gradnji novega vrtca in zaprtju le te (enote na Majerju – op. av.),” beremo v zapisniku inšpektorata.

Ravnateljica je še povedala, da so v začetku leta 2017 začeli z aktivnostmi glede novogradnje vrtca, maja 2017 pa so jih iz občine “poprosili za predlog za projektno nalogo za nadometno oz. novo gradnjo vrtca v Loki”. Trenutno je v zaključni fazi priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno gradnjo s podrobnim tehničnim opisom projekta “Gradnja Vrtca Črnomelj enota Loka II. Faza”. V načrt razvojnih programov občine pa je uvrščen projekt Gradnja vrtca Črnomelj II. faza, za kar so v letu 2017 v proračunu občine predvidena sredstva za pričetek izdelave dokumentacije. “Po ustnih informacijah iz strani občine naj bi bil dokument o novogradnji vrtca obravnavan na decembrski (2017) seji občinskega vrtca.”

Ravnateljica je še dejala, da v vrtcu opozarjajo na neustrezne prostore in pogoje dela, o tem obveščajo tudi starše na prvem roditeljskem sestanku ob vstopu otroka v vrtec, svetu staršev in svetu zavoda. V primeru zaprtja neustreznih enot (očitno jih je več – op. av.) bi imel vrtec veliko število nesprejetih otrok. Zdaj je bilo tako, da so s 1. 9. 2017 omogočili vpis vsem otrokom, za katere so prejeli vlogo. Ravnateljica dodaja, da če želijo zagotoviti predšolsko vzgojo vsem otrokom, “so trenutno primorani delovati v Enoti z minimalnimi tehničnimi in prostorskimi normativi”.

Zapisnik je dostopen tukaj: Zapisnik_Inspektor_vrtec.pdf

J. M.