Črnomelj: Občinski svet Komunali naložil, naj takoj pristopi k optimizaciji stroškov

Seja občinskega sveta občine Črnomelj (vir: občina)

Člani občinskega sveta so se včeraj sestali v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, obravnavali so 8 točk dnevnega reda. Komunala Črnomelj je pripravila predlog višjih cen za leto 2022, občinski svet je te sicer potrdil in hkrati Komunali naložil, naj čim prej pristopi k optimizaciji stroškov in to predstavi v svojem poslovnem načrtu že za leto 2022. 

Razpravljali so tudi o pobudi za varno kolesarsko povezavo na trasi neuresničenega projekta železniške proge Črnomelj – Vinica, ki jo je v obravnavo vložila občinska svetnica Bernarda Kump (SDS).

Komunala Črnomelj, direktor je Samo Kavčič, tudi občinski svetnik iz vrst SD, se je v predlogu za višje cene oprla na spremembe cen energentov in dvig minimalne plače v drugi polovici leta 2021. Cene bodo višje za okoli 4 odstotke, Komunala je predlagala okoli 5 odstotkov.

Spomnimo. Ravno danes smo poročali, da se cene tovrstnih storitev v občini Novo mesto ne bodo podražile. (Bojan Kekec: “Dviga cen ne bo) V Komunali Novo mesto bodo rezerve iskali v optimizaciji stroškov.

Člani črnomaljskega sveta so na seji razpravljali o pobudi za varno kolesarsko povezavo na trasi neuresničenega projekta železniške proge Črnomelj – Vinica in se seznanili o že vzpostavljenih kolesarskih povezavah in predvidenih novih trasah.

Sprejeli so, da se prouči oba predloga trase Trasa neuresničenega projekta železniške proge Črnomelj – Vinica in traso Butoraj – Vinica (R19). Hkrati se pristopi k nadaljevanju aktivnosti za izvedbo trase Butoraj – Vinica (R-19) in k aktivnostim za kolesarsko pot po trasi železniške proge Črnomelj – Vinica.

Občina Črnomelj pobudo pozdravlja. Izpostavlja pa, da je sprejet proračun izredno investicijsko naravnan in v njem so začrtane ključne investicije, ki spadajo v osnovno infrastrukturo, kar je prioriteta.

Za vse dodatne investicije bo potrebno veliko inovativnosti za iskanje sredstev na drugačen način. Občina Črnomelj bo preverila tudi možnost programa sodelovanja Interreg SI-HR 2021-2027 in aktivno iskala morebitne razpise, kjer bi lahko kandidirali za EU sredstva za izvedbo pobude, so zapisali v izjavi za javnost.

A. L.