Bojan Kekec: “Dviga cen ne bo”

V Mestni občini Novo mesto letos dviga cen izvajanja storitev javne službe – komunalnih storitev ne predvidevajo, čeprav smo priča velikim podražitvam cen energije.

Tako je za enega od mestnih časnikov povedal Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto.

Kekec je pojasnil, da se v Komunali zavedajo, da občani težko plačujejo vse te podražitve, ki so narejene brez pravih argumentov.

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto in tudi državni svetnik (vir: Državni svet RS)

Stroški Komunale Novo mesto se bodo letos zaradi tega povečali sicer za najmanj 1,6 milijona evrov, to bodo poskusili vsaj delno nadoknaditi s povečanjem prihodkov z lastnimi tržnimi dejavnostmi, iskanjem notranjih rezerv in zniževanjem stroškov, v nekaterih občinah pa tudi s povečanjem subvencij.

“Torej lahko rečemo, da dviga cen ne bo, bodo pa nekoliko slabši poslovni rezultati podjetja glede na lansko leto,” je zagotovil direktor Bojan Kekec.

Komunala Novo mesto pokriva občine Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej.

M. D.