Črnomaljski starši gredo s peticijo nad umik vrtca na Majerju

Darjan Grudnik: "Županja je risala sliko, ki si jo predstavlja sama."

Majer, Črnomelj: Na levi strani razpadajoča stavba nekdanje vojašnice, na desni strani otroški vrtec v kontejnerjih, vmes pa ogromno blatnega vozišča in parkirišča. (Foto: Moja Dolenjska, 13. 11. 2017)

Starši črnomaljskih otrok podpisujejo peticijo zoper vrtec na Majerju, ki že 20 let deluje v res nemogočih razmerah in nič ne kaže, da bi bilo kmalu drugače. Problematika sicer ni nova, vendar pa jo je po določenem času na novo odprl Darjan Grudnik, eden od staršev, čigar otrok mora vrtčevski čas poleg približno 30 ostalih dnevno preživljati v zabojnikih, postavljenih ob razpadajoči zgradbi.

Darjan Grudnik je pred dobrim tednom napisal javno pismo črnomaljski županji Mojci Čemas Stjepanovič, ki je naletelo na precejšen odziv. O tem in ostali problematiki, povezani s stanjem v Črnomlju, smo poročali tudi na našem portalu: otroci-v-kontejnerjih-ob-razpadajoci-stavbi/

V zadnjih dneh pa so starši začeli zbirati tudi podpise pod peticijo, s katero zahtevajo zaprtje vrtca na Majerju, preselitev otrok v primerne prostore in takojšnje aktivnosti za izgradnjo novega modernega vrtca, kjer bo prostora za vse. Kjer bodo igrala, zelene površine, velike svetle igralnice, prostorno parkirišče in podobno. Prepričani so, da si otroci zaslužijo več od tega, kar so deležni. Objavljamo spletni naslov in tudi mi vabimo k podpisu peticije in s tem k podpori staršev.

Peticija je dostopna tukaj:pravapeticija.com/zaprtje_vrtca_na_majerju

Za dodatne informacije smo poiskali Darjana Grudnika, avtorja javnega pisma črnomaljski županji in pobudnika peticije. Preberite, kaj nam sporoča.

Na spletu smo zasledili peticijo zoper vrtec na Majerju, kakšen je namen te peticije?

Namen peticije je, da se končno začnemo vsi skupaj zavedati, da smo prišli v stanje, ko tako ne gre več naprej. S tem želimo javno opozoriti na problem, zbrati javno podporo za dosego cilja, ki bi ga morali doseči že dolgo časa nazaj. Nenazadnje želim tudi vzpodbuditi ljudi, da bi  se  končno opogumili in povedali svoje mnenje. S široko podporo bomo seveda vršili pritisk na tiste, ki se jim ta problem do zdaj ni zdel dovolj pomemben, da bi ukrepali. Prostori vrtca in okolice so neprimerni, po besedah ravnateljice ne zadostujejo zakonu. Če je temu tako, nam seveda ne preostane drugega, kot da se borimo za njegovo zaprtje in preselitev otrok v primernejše prostore in nenazadnje tudi okolje.

Bili ste na pogovoru pri črnomaljski županji, kaj vam je županja povedala in kaj obljubila?

Pogovor pri županji mi nekih konkretnih odgovorov, razen tega, da bo vrtec Majer zagotovo deloval še dalje, ni dal. Županja je risala sliko, ki si jo predstavlja sama, izpostavljala stvari, ki večinoma nimajo veze z našim problemom. Obljubila mi ni ničesar. Sam sem vsem prisotnim seveda predlagal tudi konkretne predloge in rešitve. Bil je zanimiv pogovor, v katerem pa nisem izvedel nič novega, niti ni bilo podane rešitve problema na Majerju. Glede na izjavo na moje pismo, ki pa jo je županja dala eno uro po sestanku, lahko sklepam, da marsikaj, kar je povedala, ni mislila resno.

Kakšne rešitve sicer starši predlagate?

Starši smo enotni, da vrtec ni primeren za bivanje naših otrok. Sprašujemo se, kje so sedaj pristojne službe? Sami rešitev seveda vidimo v novem vrtcu, kjer bi bilo prostora za vse, kjer bi bili prostori idealni za pedagoško-vzgojni proces in kjer bi naši otroci imeli tudi lepo urejeno okolico vrtca, vključujoč igrala, zelene površine, igrišča, parkirišča za starše … Hkrati pa se seveda zavedamo, da je to nemogoče storiti čez noč. Trenutno rešitev nas večina vidi v nekih res začasnih primernejših prostorih, ki bi jih bilo mogoče urediti za to obdobje, dokler ne bo zgrajen prej omenjen novi vrtec. Takšni prostori v Črnomlju obstajajo, županja ve za njih, vendar po njenih besedah ni denarja, da bi se jih uredilo.

Ali menite, da je zamuda pri izplačilu plač v vrtcih povezana z javno izpostavitvijo problema vrtca na Majerju?

Pri četrti točki se bom vzdržal komentarja. Poudaril pa bi le to, da si vsak človek zasluži pravočasno plačilo za opravljeno delo.

C. R.