Črnomelj: Otroci v kontejnerjih ob razpadajoči stavbi

Vrtec Majer

V Črnomlju so starši že dolgo zelo nezadovoljni s pogoji v tamkajšnjem otroškem vrtcu na Majerju. Vrtec je umeščen v kontejnerje, poleg razpadajoče stavbe, ki je bila včasih vojašnica, tudi ostala infrastruktura je katastrofalno slaba, kar je vidno tudi iz pričujoče fotografije. Zdaj je eden od staršev županji Mojci Čemas Stjepanovič napisal odprto javno pismo. Županja pa odgovarja v tretji osebi, in sicer: “Občan Darjan Grudnik je podal svoje mnenje o delu občine in vsako mnenje spoštujemo, čeprav ga ne delimo z njim.”

Tako je županja uvodoma zapisala v odgovoru, ko smo jo zaprosili za mnenje in komentar na zapisano v pismu, kjer vsebina sicer niti ni nova. Darjan Grudnik, eden od staršev tamkajšnjih otrok, ki ga županja po našem mnenju neprimerno poimenuje z “občan”, je to črnomaljsko sramoto, ki se ji reče “vrtec”, le ponovno odprl za javnost. Glede na županjin odgovor, kjer govori v množini in ne ednini, čeprav je javno pismo naslovljeno na njo osebno, kot županjo, smo za mnenje prosili še tri občinske svetnike, med drugim tudi predsednika odbora za družbene dejavnosti v sklopu občinskega sveta.

Uvodoma spomnil na lepe besede

Darjan Grudnik je v odprtem pismu županji uvodoma spomnil, da je županja v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija govorila, da je “občina Črnomelj, mesto Črnomelj, mesto prihodnosti, ampak rabimo prometno povezavo, kakor hitro bo ta urejena, mladine bo več, nas bo več in seveda razvoj bo šel še hitreje naprej kot gre”. Nato je dejala, da si je Črnomelj vredno ogledati, da imajo veliko še za pokazati, veliko je potenciala in glede na vse aktivnosti, ki jih peljejo, “ta potencial izkoristiti v dobrobit vseh Črnomaljcev in Belokranjcev ter tudi v dobrobit celotne Slovenije”.

Strinjati se je možno z izrečenim o znamenitostih, ne pa tudi ostalem

Grudnik se strinja z navedbami o znamenitostih, v Črnomelj je prišel iz drugega konca Slovenije, se zaljubil v to pokrajino in splet okoliščin ga je pripeljal do tega, da si je tam ustvaril družino, postal aktiven in ima to srečo, kot pravi, da lahko belokranjsko mladino tudi poučuje, vzgaja in pripravlja na življenje. V nadaljevanju pa je županjo s slikovnim gradivom javno opomnil in seznanil, da pravzaprav to, “kar govori, ne drži popolnoma”.

Opozoril je na pogoje bivanja črnomaljskih otrok v vrtcih. Ti morajo bivati v improviziranih kontejnerjih, ki so umeščeni v okolje, ki propada in je degradirano. Poleg tega starši otroka ne morejo niti varno pripeljati do vhoda tega vrtca, kjer je že na prvi pogled jasno vidno, da ni vse tako kot bi moralo biti.

“Da v eni občini, kjer županja tako vehementno poudarja, kako pomembni so mladi, morajo le ti bivati v takšnih pogojih, je najmanj, kar se lahko izrazim, žalostno. Zelo sem skeptičen do tega, da ti prostori in celoten kompleks sploh ustrezajo minimalnim standardom in potrebnim normativom, vendar se tu seveda poraja moralno vprašanje, ali ni v 21. stoletju mogoče rahlo sporno, da nekdo biva v takšnih pogojih, ki po mojem mnenju tako za tam zaposlene še manj pa za otroke ni kvalitetno.” V vrtcu na Majerju je sicer 33 otrok in šest zaposlenih, vrtec v takšnih pogojih deluje že 20 let.

Celotno pismo je dostopno tukaj: odprto-pismo-crnomaljski-zupanji

Ali se lokalna politika sploh zaveda stanja po Črnomlju?

“Ali se lokalna politika na čelu z županjo pravzaprav sploh zaveda, kakšno je stanje po Črnomlju?”, je zapisal Darjan Grudnik. Zato smo se po odgovore napotili k županji in nekaterim svetnikom. Mojca Čemas Stjepanovič je poleg uvodoma omenjenega odgovorila, da “enota vrtca na Majerju izpolnjuje pogoje in omogoča, da se lahko vpišejo vsi otroci v vrtec, kar je tudi osnovni interes občine. Občina zagotavlja prostore za delovanja vrtca v Črnomlju, poleg dveh matičnih stavb, še na dveh lokacijah v mestu Črnomelj, od katerih je ena tudi na Majerju.” V nadaljevanju pa se je osredotočila na ostale vrtce v občini in načrte za prihodnja leta. Celoten odgovor objavljamo ob koncu prispevka.

Glede na to smo poiskali mnenja treh občinskih svetnikov.

Brane Adlešič, tudi predsednik odbora za družbene dejavnosti v okviru občinskega sveta, nam je na vprašanja, ali so o tem že kdaj razpravljali na občinskem svetu, odgovoril: “Bilo bi zelo nekorektno kogarkoli blatit iz moje strani, saj nisem v nobeni svetniški skupini in tako tudi nisem imel priložnosti debatirati v skupini o tej problematiki.

Sem pa predsednik odbora za družbene dejavnosti in v tej »skupini« smo obravnavali tudi Poročilo o poslovanju vrtca Otona Zupančiča za leto 2016 (tudi za pretekla leta – seveda vsako leto posebej). Pri zadnjem poročilu o problematiki zavoda je ravnateljica izpostavila le problem s kunami in o tem sem ravnateljico tudi povprašal na občinskem svetu (odgovor – so ga uspešno rešili).” Glede mnenja o javno objavljenem pismu nam je Adlešič sporočil: “Vsekakor se strinjam z očetom, ki je napisal korektno odprto pismo Županji. Menim le, da bi ga moral nasloviti še na koga – svet zavoda, vodstvo, ki bi moralo vztrajno opozarjati na nevzdržne razmere v »kontejnerju« na Majerju. Sicer morda so, a o temu (komunikaciji med vrtcem in občino) svetniki nimamo podatkov in bi bilo najboljše povprašati kar njih. Predvidevam, da bomo ta pereč problem obravnavali na eni prihodnjih sej. Vsekakor ga je potrebno rešit tako zaradi otrok kot tudi zaposlenih.”

Boris Grabrijan, občinski svetnik že več mandatov, je bil v odgovoru kratek, sporočil je le: “Kolikor se lahko sam spomnim o čem takem nismo govorili na občinskem svetu. Ker imam vse otroke na fakultetah, sem tudi sicer slabše seznanjen o problematiki vrtcev.”

Maja Kocjan: “Pred leti sem dobila odgovor, da starši pretiravamo in sploh ni tako slabo, županja vsako leto obljublja, zgodi se nič.”

Občinska svetnica v zdajšnji sestavi občinskega sveta mag. Maja Kocjan pa je svoje mnenje delila na Facebooku. Znano je sicer, da je že pred leti javno opozarjala na ta problem, zato njeno mnenje objavljamo v celoti:

“Sama sem prvič opazila izredno zaskrbljujoče stanje že v letu 2013, ko sta hodila v omenjeni vrtec tudi moja otroka. Glede na res izredno stanje vrtca, tako zaradi neustrezne lokacije, zabojnikov in ‘igrišča’, sem prosila takratno občinsko svetnico, da na stanje opozori na občinskem svetu. Podan mi je bil odgovor, da starši pretiravamo in sploh ni tako slabo. Pozneje sem ob izvolitvi za občinsko svetnico ob vsakem sprejemanju proračuna, rebalansa ali drugi priložnosti na stanje v črnomaljskem vrtcu vse pristojne redno opozarjala (razvidno v zapisnikih). S strani županje je bilo vsakič zagotovljeno, da se bo v naslednjem letu zagotovo pričelo z urejanjem dokumentacije in posledično tudi gradnje novega dela vrtca. Po vseh teh letih moram, žal, povedati, da se s strani županje popolnoma enaka obljuba ponavlja vsako leto, zgodi pa se nič. Ob vseh možnih opozorilih je vedno odgovor, da so sredstva za to v občinskem proračunu zagotovljena, medtem pa se ob sprejemu tega istega proračuna ta vedno znova premakne še za eno leto naprej. Vsekakor sem mnenja, da v kolikor starši ne bomo stopili skupaj in se ne bo na to problematiko glasno opozarjalo, se bo projekt spet prestavil na naslednje leto in nato spet na naslednje. Kljub številnim opozorilom problematika ni bila nikoli uvrščena na dnevni red občinskega sveta. Veseli me, da so tudi ostali starši končno zbrali pogum in tudi sami povedali svoje mnenje, ki je med starši krožilo že vrsto let. Vsekakor je nedopustno, da se v naši občini zapostavlja naše najmlajše, ki so dejansko naša bodočnost.”

V nadaljevanju objavljamo še fotografijo stanja na Majerju, ki smo jo posneli v preteklih dneh. Na levi strani je zgradba stare vojašnice, na desni je “vrtec”.

Majer, na levi strani razpadajoča stavba nekdanje vojašnice JLA, na desni Vrtec Majer, kontejnerji (Foto: Moja Dolenjska, 13. 11. 2017)

Ob koncu objavljamo še odgovor črnomaljske županje v celoti. Dodajmo, da odgovore glede ustreznosti iščemo tudi pri odgovornih v državi za to. Ko jih bomo prejeli, jih bomo objavili.

Odgovor županje Občine Črnomelj Mojce Čemas Stjepanovič z dne 10. novembra 2017 (v celoti):

“Občan Darjan Grudnik je podal svoje mnenje o delu občine in vsako mnenje spoštujemo, čeprav ga ne delimo z njim. 

Enota vrtca na Majerju izpolnjuje pogoje in omogoča, da se lahko vpišejo vsi otroci v vrtec, kar je tudi osnovni interes občine. Občina zagotavlja prostore za delovanja vrtca v Črnomlju, poleg dveh matičnih stavb, še na dveh lokacijah v mestu Črnomelj, od katerih je ena tudi na Majerju. Poleg tega na območju občine Črnomelj, delujejo tudi vrtci pri OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi in OŠ Dragatuš. Na ta način so zagotovljene potrebne kapacitete za vpis vseh oz. čim večjega števila otrok. V Črnomlju je bil v letu 2011 dograjen vrtec na Čardaku za tri oddelke  in spremljajoče prostore. Na občinski upravi sledimo potrebam vključevanja otrok v vrtec in  prav zaradi tega zagotavljamo prostore za izvajanje dejavnosti vrtca na štirih lokacijah v mestu. Zaradi potreb staršev po varstvu otrok, ki se izkažejo še med letom, naknadno, tudi do 2x na leto, odpiramo nove oddelke, predvsem za otroke prve starostne skupine, za katero so  trije  oddelki urejeni tudi na Majerju. V enoti vrtca na Čardaku smo s 1. septembrom 2015 odprli tudi razvojni oddelek.

Prostorsko stisko v vrtcih bomo nekoliko omilili z rekonstrukcijo in dograditvijo OŠ Dragatuš, kjer sta predvidena 2 nova oddelka in je bilo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport tečejo aktivnosti za zagotovitev finančnih sredstev.

V zaključni fazi je priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno gradnjo s podrobnim tehničnim opisom projekta »Gradnja Vrtca Črnomelj-Enota Loka- II. faza«. Sama gradnja je odvisna od možnosti in načina zaprtja finančne konstrukcije, ki bo znana po potrditvi oz. uskladitvi dokumentacije z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. V načrt razvojnih programov je uvrščen projekt Gradnja vrtca Črnomelj – II. faza, za kar so v letu 2017 v proračunu občine predvidena sredstva za pričetek izdelave dokumentacije.”

J. M.