Žužemberk: So zasebni interesi prevladali nad občinskimi?

Če bi uradniki na žužemberški občini in župan delovali v korist občanov in občank, bi občini prihranili najmanj 100 tisoč evrov stroškov, kar je na primer vrednost 162 povprečnih pokojnin ali 100 povprečnih neto plač v državi. Za ta znesek mora posameznik delati več kot 8 let, upokojenec pa to v povprečju prejme v slabih 14 letih.

Vedno pa je tako. Kar nekdo izgubi, drugi dobi. Gre seveda za žužemberške posle okrog prevozov šolskih otrok, kjer so Občinarji naredili prav vse, da je posel spet dobilo podjetje, ki je v posredni lasti žužemberškega župana. Zaradi tega so zdaj vsi pred Komisijo za preprečevanje korupcije. Ta je doslej župana že trdno prijela v času, ko je to komisijo vodil Goran Klemenčič, zdajšnji minister za pravosodje. Zdaj je prijava zoper njega in člane komisije, ki so na občini odločali spet v njegovo korist, komisiji spet podana.

Kaj prinese sprega?

Kako donosni so lahko posli in sprege na nivoju lokalne politike, dokazuje primer žužemberškega župana, njegovega podjetja in sprege z uradniki, katerih šef je dejansko prav on. Primer velike sprege so med drugim lahko tudi vsakodnevni prevozi šolskih otrok. V Občini Žužemberk podjetje v posredni lasti tamkajšnjega župana Franca Škufca prevozov šolskih otrok v Osnovno šolo Žužemberk ne izpusti iz rok. Podatki kažejo, da je podjetje FS d. o. o. Žužemberk doslej od Občine Žužemberk prejelo rekordnih 3,792.952 evra. Skupno pa so od vseh proračunskih porabnikov doslej prejeli že preko 9,29 milijona evrov, kaže spletna baza Erar.

Žužemberški razpis

Občine razpise za prevoze šolskih otrok praviloma objavijo na štiri leta. Žužemberška je letos pohitela in prvi razpis objavila že 21. februarja 2017. Drugi razpis so objavili 7. julija 2017, nato so tega 4. avgusta še popravili, odločitev o oddaji pa so – čudežno – objavili 1. septembra, to je na dan, ko prejšnja pogodba ni več veljala in je bilo treba novo odločitev sprejeti na hitro. Obvestilo o oddaji naročila skupaj s pogodbo so nato na portalu enaročanje objavili 12. septembra 2017. V tem času se je z žužemberško oddajo naročila, v štirih letih vrednega 1,055.374 evrov (brez davka na dodano vrednost), vsaj dvakrat ukvarjala tudi Državna revizijska komisija. Prvič je odločila v prid najugodnejših ponudnikov, kar ni bilo podjetje FS, v drugo pa je bila naklonjena občini, pri čemer nekateri navajajo, da naj bi bilo temu tako tudi zato, ker naj bi v komisiji deloval mož, ki naj bi bil povezan s temi dolenjskimi konci.

Občina je preigravala vse možne načine, da je posel na koncu le pristal v rokah podjetja FS, katerega prikriti večinski lastnik je žužemberški župan. Poleg dobrega milijona evrov vrednega posla bo to preigravanje žužemberške občane stalo še dodatnih 100 tisoč evrov.

Zakaj? Zato, ker so se na prvi razpis, ki je bil objavljen februarja, s skupno ponudbo prijavili štirje ponudniki, ki so bili najcenejši. Na občino so prispele sicer tri ponudbe, poleg omenjene skupne še ponudba Škufcinega podjetja FS in novomeškega podjetja Integral. Slednji je bil najdražji, FS na sredini. Po vseh pravilih bi morala občinska komisija izbrati skupno ponudbo štirih ponudnikov, vendar temu ni bilo tako. Izbrali so FS, na kar so se najugodnejši ponudniki pritožili na Državno revizijsko komisijo. Ta je nato občinsko izbiro zavrnila in začelo se je znova. Občinarji so se odločili, da bodo kar »pozabili« na prvi razpis in so objavili drugega. V tem so še nekoliko »popravili«, beri prilagodili, razpisne pogoje, ki so bili pisani na kožo podjetju FS, ne pa tudi prvič najugodnejšim ponudnikom, ki so dali skupno ponudbo. Med pogoji so zahtevali reference, ki so jih iz prvotnih 200 tisoč evrov povečali na 250 tisoč evrov. Integral se na ta razpis ni več prijavil, občina pa je s prej omenjenim pogojem izločila ostalega ponudnika, ki je bil v prvem razpisu najcenejši. Kdo so ti, objavljamo ob koncu prispevka.

Monopol na domačem območju

Kako zelo so šli na občini na roko županovemu podjetju ves čas, kaže tudi podatek, da je FS pred leti uspešno kandidiral na javnih razpisih takoj, ko je bilo podjetje registrirano za to dejavnost. Niso imeli prihodkov, niso imeli referenc in so uspevali. To pa zato, ker so t. i. referenčni pogoji »rasli« skupaj s podjetjem. Slednje je za občinsko upravo, ki upravlja z javnim denarjem, nedopustno. Občina Žužemberk je tako podjetju FS omogočila popoln monopol na »njihovem« trgu, kar je skregano z zakonodajo.

Na drugi letošnji javni razpis, ki je bil 7. julija, se je nato prijavilo le podjetje FS. Razpis pa je občina objavila celo prej, kot je bil pred Državno revizijsko komisijo zaključen postopek za prvi javni razpis. Občina je s tem kršila številne zakonske določbe.

Pot naprej je bila za izbrance lahka. Občina je nato 1. septembra na portalu javnih naročil objavila obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je izvajanje prevozov po letni ceni 288.908,63 evrov (vključno z davkom na dodano vrednost«, »oddala edinemu ponudniku FS d. o. o.«.

Če bi ravnali kot skrbni gospodarji, bi občanom prihranili najmanj 100 tisoč evrov

Če bi občina prevoze šolskih otrok oddala že po prvem razpisu, kar bi morala, če bi ravnala kot dober gospodar, bi bila cena nižja, prihranek bi bil 18.102,43 evra letno ali 72.409,72 evra v štirih letih. K temu znesku je treba prišteti še 25.297,71 evra takse, ki jo je morala občina po sklepu Državne revizijske komisije vrniti najcenejšim ponudnikom po prvem razpisu. To pa pomeni, da je po nepotrebnem zapravljenih že 97.707,43 evra. Vendar pa tudi to še ni vse, k temu je treba prišteti še odvetniške stroške, ki jih je občina plačevala odvetniški pisarni in stroške podjetju, ki je za občino pripravljajo razpisno dokumentacijo. Nepotrebno zapravljen znesek v breme občanov in občank Žužemberka je torej krepko preko 100 tisoč evrov.

Znesek ni majhen. Pomeni 162 povprečnih pokojnin ali 100 povprečnih neto plač v državi. Posameznik mora za to delati več kot 8 let, upokojenec pa ta znesek v povprečju prejme v slabih 14 letih. Več kot 100 tisoč evrov pomeni tudi vrednost manjše hiše na žužemberškem območju ali tamkajšnjega solidnega stanovanja.

Prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije: proti Škufci, Šteinglu, Grosu, Kostevcu in Banovi

Po dostopnih podatkih je bilo glede na vse to, kar se je v Žužemberku spet dogajalo okoli prevozov za otroke v Osnovno šolo Žužemberk, podana prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). V prijavi je podan tudi poziv k ukrepanju v zvezi z utemeljenim sumom korupcije, omejevanja poslovanja, nasprotja interesov in zasebnih interesov s strani Občine Žužemberk in uradnih oseb Občine Žužemberk, župana Franca Škufce, podžupana Jožeta Šteingla, direktorja občinske uprave Jacquesa Grosa, občinskega uradnika Vladimirja Kostevca in Marije Ban, občinske svetnice. Prijavo so prejeli tudi v Agenciji za varstvo konkurence, na ministrstvu za javno upravo in v Državni revizijski komisijo.

Škufco je KPK že obravnavala in ugotovila – koruptivno ravnanje

Za župana Žužemberka to ni prva obravnava pred KPK. Komisija je Škufco doslej že obravnavala, in sicer je že decembra 2009 (v načelnem mnenju št. 187) zapisala, da »je uradna oseba naročnika (Občine Žužemberk) s kršitvijo 7. člena ZJN-2 kršila dolžno ravnanje in s tem omogočila zasebni pravni osebi pridobitev neupravičene koristi v obliki pridobitve posla preko javnih naročil«. Ugotovljeno je bilo, da je že s takratnim spreminjanjem razpisnih pogojev župan Občine Žužemberk zasebnemu podjetju (FS) omogočil posel. In še, da je župan ravnal koruptivno. Takrat je sicer deloval v dvojni vlogi in se je znašel v nasprotju interesov. Na eni strani je bil njegov zasebni interes (FS), na drugi strani občina (župan).

KPK je nato oktobra 2012 zadevo o prevozih odstopila policiji in pristojnemu državnemu tožilstvi, zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Komisijo je takrat vodil Goran Klemenčič, zdajšnji minister za pravosodje. Hkrati so sprejeli sklep, da se stvari zaradi sumov nepravilnosti odstopi tudi Davčni upravi RS.

Več o tem: ugotovitve: zupana-obcine-zuzemberk

Bodo verjeli, da ni bilo “županovih odtisov”?

Zdaj je bilo to sicer nekoliko drugače. Župan se je formalno izločil iz odločanja, vse odločitve je podpisoval podžupan Šteingel, člani komisije, ki so izbirali, pa so bili že navedeni, proti katerim je zdaj tudi podana prijava na KPK. Ali bodo slednji strogo sledili napisanemu na papirju in “verjeli”, da pri izbiri ni bilo nobenih županovih odtisov, bomo videli.

(Najugodnejši in najcenejši ponudniki za prevoz otrok v Osnovno šolo Žužemberk so bili: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s. p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, s partnerji Prevozi Kastelic avtobusni prevozi d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi s. p. in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar s. p. Navedeni so oddali skupno ponudbo.)