Žužemberk: Zaradi razpisa za prevoze v žužemberški občini bo očitno nekaterim še pošteno vroče

(vir: photobucket)

Bomo z vloženo kazensko ovadbo in obdolžilnim predlogom zoper nekatere odgovorne na Občini Žužemberk ter predlogom za odvzem licence in koncesije družbi FS, d. o. o., iz Žužemberka dočakali epilog dogajanja okoli razpisa za prevoze otrok v tej občini?

Kar nekaj črnila je bilo prelitega v zvezi s poročanjem o poteku javnega razpisa za izbiro izvajalca za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk, ki ga je v letu 2017 Občina Žužemberk ponovila kar trikrat in enkrat vmes izvedla še pogajanja.

Na koncu je posel po vseh zapletih, s čudnimi manevri, ki so močno spominjali na izigravanje zakonodaje, dobila družba FS prevozi, storitve in trgovina, d. o. o., iz Žužemberka. V tej družbi je bil in je še vedno zaposlen tudi Franc Škufca kot komercialist, zdaj že nekdanji, v času javnega razpisa pa župan Občine Žužemberk.

Hišne preiskave in predkazenski postopki

Da v zvezi s tem razpisom le ni vse tako »čisto in transparentno«, kot so ves čas zatrjevali nekateri, dokazujejo hišne preiskave, ki jih je 22. februarja 2018 na sedežu občine, družbe FS in še v nekaterih zasebnih prostorih izvedla Policijska uprava Novo mesto. Preiskava se je nanašala na javno naročilo JN1260/2017, razpis za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let.

Sektor kriminalistične policije je v predkazenskem postopku obravnaval zdaj že nekdanjega župana Občine Žužemberk Franca Škufco in več zaposlenih na občini. Po samo dobrih treh mesecih od izvedbe hišnih preiskav je policija nato že 6. julija 2018 na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu vložila kazensko ovadbo.

Postopek pred Državno revizijsko komisijo

Postopek o prekršku je zaradi suma nepravilnosti pri izvedbi javnega razpisa za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk v letu 2017 začela tudi Državna revizijska komisija. Ta je 22. junija 2018 na Okrajno sodišče v Ljubljani zoper odgovorne na Občini Žužemberk vložila obdolžilni predlog, ker naj bi prevoze oddali družbi FS brez javnega razpisa, spremenili pa so tudi vsebino pogodbe. Teh del naj bi bilo po podatkih iz aplikacije ERAR v mesecih september, oktober in november 2017 za okoli 80.000 evrov. Bo Občina Žužemberk od družbe FS zahtevala, da ta protipravno pridobljena sredstva vrne v občinski proračun? Morala bi. To pa naj bi bilo po našem mnenju odvisno od sodnega epiloga v zvezi z vloženo kazensko ovadbo in vloženim obdolžilnim predlogom.

Vključena tudi GZS

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo in prihajajo iz prevozniških krogov, je bil na Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) podan predlog, da se družbi FS odvzame licenca za izvajanje prevozov v cestnem prometu. Družba FS, d. o. o., je bila s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani dne 18. julija 2018 pravnomočno obsojena zaradi goljufij pri izplačilu državnih kompenzacij v obdobju januar 2010 – junij 2011 v višini 134.097,71 evra (ki so bila skupaj z obrestmi že vrnjena v državni proračun), sodišče pa je družbi naložilo še plačilo 40.000 evrov denarne kazni. Zakonodaja glede licenc predpisuje, da mora imeti pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, dober ugled. Ali ima po pravnomočni sodbi FS, d. o. o., še dober ugled? O tem bo odločala Gospodarska zbornica Slovenije v postopku odvzema licence, katero pa bi lahko FS, d. o. o., izgubil predvsem zaradi izrečene pravnomočne sodbe in z njo povezanimi goljufijami na račun javnih sredstev.

V igri tudi ministrstvo za infrastrukturo

Tudi na ministrstvo za infrastrukturo je bil podan predlog, da se družbi FS, d. o. o., odvzame koncesija za izvajanje prevozov v cestnem prometu. V decembru se izteče veljavnost koncesijskih pogodb in ministrstvo bo s prevozniki sklepalo nove. Pred sklepanjem nove pogodbe s FS pa bi moralo ministrstvo upoštevati določbe Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. Kot eden od pogojev za kandidata in koncesionarja, kot jih predpisuje uredba, je tudi ta, da ni bil sam ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN) – 3. Ta zakon je tudi jasen, da mora naročnik (v tem primeru ministrstvo za infrastrukturo) iz postopkov javnega naročanja (kar podelitev koncesije vsekakor je) izločiti iz nadaljnjega postopka vse pravne subjekte, ki so bili pravnomočno obsojeni na podlagi prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

In tu ni nobenega dvoma. FS je bil pravnomočno obsojen ravno na podlagi tega člena in ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter podzakonskih aktov naj bi bili izpolnjeni vsi pogoji, da se nova koncesija družbi FS v decembru 2019 ne bi smela podeliti. Kot povedo prevozniki, so številni med njimi taki, ki razpolagajo s primernimi prevoznimi sredstvi in bi lahko takoj prevzeli prevoze na vseh javnih linijah, na katerih zdaj izvaja prevoze FS, d. o. o. Časa, da ministrstvo najde primernega prevoznika namesto FS, d. o. o., če temu ne bo podeljena koncesija, pa je do decembra še dovolj.

Vse je torej še v zraku in zavito v meglo, kot bi lahko temu rekli.

Dogajanja v povezavi z vloženo kazensko ovadbo, obdolžilnim predlogom, predlogom za odvzem licence in koncesije bomo še naprej spremljali in poročali. Vse z namenom, da se zadeve kljub pričakovanim poskusom vplivanja s strani politike in možnega lobiranja posameznih vplivnežev na pristojne, z namenom, da bi v nadaljnjih postopkih sprejemali odločitve v skladu z veljavno zakonodajo.

Tokrat je v igri toliko odločevalcev in dejavnikov, da se zadeve ne bi smele kar preprosto pomesti pod preprogo. Če jih bodo, bodo te v posmeh javnosti, zakonodajalcev in ostalih prevoznikov, ki svoje delo opravljajo pošteno in odgovorno.

J. M.