Žužemberk: Zaposleni na bolniški skoraj cel delovni mesec v letu

Žužemberk (arhiv)

Izredno visoka bolniška odsotnost zaposlenih, nadpovprečno število prejemnikov zaradi povišanega krvnega tlaka, zdravil proti strjevanju krvi in zdravil zaradi dušenih motenj. Skoraj dvakratnik povprečja v državi je bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu. Povečano je število novo odkritega raka debelega črevesja in danke. To so podatki o zdravju občanov in občank v Občini Žužemberk.

Za zaposlene iz Občine Žužemberk je značilna zelo visoka bolniška odsotnost. Ti so v povprečju zaradi bolniške z dela odsotni kar cel mesec ali 21,2 koledarskih dni v letu, kar je šest dni več od slovenskega povprečja. Bolniška odsotnost z dela se sicer letno povsod povečuje.

V občini je nadpovprečno visoko število bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu, stopnja je za kar 80 odstotkov višja od povprečja v državi.

V občini je tudi nadpovprečno povečano število prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, za sladkorno bolezen pa je blizu slovenskega povprečja.

Več je prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi. Precej nad povprečjem je tudi število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj, teh je za petino več kot v državi.

Nekoliko več od povprečja je v občini srčne kapi (2,2 na 1000 prebivalcev), starih 35 do 74 let. Nad povprečjem je tudi možganske kapi. V občini je tudi precej več bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka.

Astme pri otrocih in mladostnikih pa v občini skoraj ne poznajo.

Več novih primerov raka debelega črevesja in danke, manj pljučnega raka in raka dojke

Novih primerov raka je za 2,4 odstotka več od povprečja v državi. Bistveno višje od povprečja je tudi novih primerov raka debelega črevesja in danke, povišanje je skoraj 15-odstotno.

Dobra novica pa je, da je število novih primerov pljučnega raka glede na stanje v državi skoraj prepolovljeno. Manj je tudi novih primerov raka dojke. Skrbi torej le rak debelega črevesja in danke.

Višja umrljivost, manj je samomorov

Splošna umrljivost je nad povprečjem, takšna je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Umrljivost zaradi vseh vrst raka je nekoliko višja od povprečja. Manj kot drugje pa je v občini samomorov.

Prirast prebivalstva bistveno nad povprečjem, delovna aktivnost občanov je visoka

Občina je v povprečju razvitosti občin v državi. Prirast prebivalstva je pozitiven in kar šestkrat višja od povprečja v državi. Delež starejšega prebivalstva je v povprečju, starejši nad 80 let je približno vsak dvajseti v občini. Slabša pa je izobraženost, kar petina vseh ima končano le osnovno šolo ali manj, v državi je takšnih 15 odstotkov.

Hkrati je nadpovprečno visoka stopnja delovne aktivnosti, kar 68,8 odstotka vseh delovno aktivnih je tudi zaposlenih (v državi je takšnih 61,6 odstotka).

Telesni fitnes otrok je približno v povprečju, prekomerno prehranjen pa je približno vsak četrti otrok v občini. Slabi dve tretjini vseh odraslih pa je debelih, kar je več od povprečja v državi.

Odzivnost v Program Svit je za desetino boljša kot drugje, stopnja odzivnosti je kar 68,1-odstotna. Presejanost v Programu Zora pa je za skoraj dve odstotni točki slabša od povprečja v državi, odzivnost v občini je 69,5-odstotna.

Prebivalci v Občini Žužemberk živijo v manj hrupnem okolju kot v povprečju drugje. V takšnem okolju živi približno vsak peti občan, v državi je to skoraj vsak četrti.

Vir: nijz.si

C. R.