Žužemberk: Vrtci ne bodo dražji, investicijsko naravnan proračun

Žužemberk (welcomemap.si)

Na zadnji seji v tem mandatu so se prejšnji teden sestali tudi člani Občinskega sveta Občine Žužemberk. Na seji so sprejeli več pomembnih sklepov za razvoj občine, obdržali so enake cene za varstvo otrok.

Občina je kljub predlogu žužemberškega in prevolskega vrtca obdržala enake cene za varstvo otrok, saj od vlade pričakujejo ukrepe zoper draginjo. Nato pa bodo predloge cen ponovno preučili in uskladili.

Proračun blizu 10 milijonov evrov

Svetniki so sprejeli proračun za prihodnje leto, ki se s prihodki in odhodki giblje malo pod 10 milijoni evrov. Naravnan je izrazito investicijsko, zato bo lahko župan prihajajočega mandata takoj pričel z delom.

Proračun za leto 2023 med drugim vsebuje investicije v vodovodno omrežje, obrtne cone, stanovanjsko problematiko in družbeno koristne projekte.

Nove površine za gradnjo stanovanjskih hiš in načrt za Loko

Pomembna točka dnevnega reda je bila tudi sprejem novega odloka o prostorskem načrtovanju, v katerem je bilo upoštevanih večina pobud občanov, kar pomeni, da so občani pridobili nekaj novih površin za gradnjo stanovanjskih hiš.

Svetniki so v prvem branju potrdili podrobni prostorski načrt za Rekreativno turistični park Žužemberk, na Loki. Predvideni so ureditev parkirišča in postajališča za avtodome,  fitnes na prostem ter igrišča s pripadajočo infrastrukturo za turistični razvoj kraja.

M. D.