Žužemberk: V občini ne načrtujejo sežigalnice odpadkov

Žužemberk (welcomemap.si)

V zadnjem času se na družbenih omrežjih pojavljajo zapisi in razprave o tem, da v občini Žužemberk načrtujejo sežigalnico odpadkov. Občina je zdaj objavila, da gre za zavajanje in manipuliranje, tudi z načrti občinske uprave.

Poudarili so, da v občini ne načrtujejo sežigalnice odpadkov. Takšna trditev oz. strašenje pa je, milo rečeno, zavajajoče in neresnično, so dodali.

V dopisu, ki so ga objavili na svoji spletni strani, je zapisano, da je politika zbiranja, odlaganja in ravnanja z odpadki povsem jasna. Komunalni odpadki se zbirajo in odvažajo ter odlagajo v regijskem centru za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Novem mestu. V sistem ravnanja z odpadki se vključuje še zbirni reciklarni center za odpadke Klek v Žužemberku.

Iz osnutka sprememb in dopolnite Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Poslovna cona Klek pa je razvidno, da se na tem mestu načrtuje center za prevzem in predelavo nenevarnih odpadkov – in ne sežigalnica.

Celoten dopis občinske uprave je dostopen na povezavi: V-Obcini-Zuzemberk-ne-nacrtujemo-sezigalnice-odpadkov.pdf

M. D.