Smo v Žužemberku spet priča suhokranjski kuhinji pri prevozu šolskih otrok?

Gre tokrat tudi po načelu: Za dosego ciljev so dovoljena vsa sredstva?

Na razpis so se prijavili trije. Županu in njegovim so načrte prekrižali štirje prevozniki, ki so nastopili s skupno ponudbo in bili najcenejši. Škufca in njegovi gredo (spet) po svoje in ubirajo čudna pota. Kot je videti, poznajo tudi rek: Za dosego ciljev so dovoljena vsa sredstva.

Občina Žužemberk je februarja objavila javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk. Izbrani izvajalec bo prevoze opravljal naslednja štiri leta.

Razpis je bil, pošteno povedano, napisan precej na roko zdajšnjemu prevozniku, podjetju FS, d. o. o., ki je (bilo) v lasti župana Franca Škufce, zdaj pa je v njem domnevno zaposlen kot komercialist, po nekaterih navedbah pa naj bi bil tihi družbenik oziroma lastnik iz ozadja.

Tretji so jim prekrižali načrte

Na razpis so se do roka, 27. marca 2017, prijavili trije ponudniki: 1.) FS, d. o. o., Žužemberk, 2.) Integral voznik, d. o. o., iz Novega mesta in 3.) povezani štirje enakovredni partnerji: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi, s. p., in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p.

Slednji – Prah, Kastelic, Kraševec in Kastigar – so oddali najugodnejšo ponudbo in najnižjo ceno.

Najvišjo ceno je ponudilo podjetje Integral (337.107,50 evra oz. 36 % višje od najnižje cene), FS, d. o. o., je ponudil 269.353,50 evra (9 % višje od najnižje ceno), Prah, Kastelic, Kraševec in Kastigar pa 247.311,60 evra. Vse brez davka na dodano vrednost in za prevoze v naslednjih štirih letih.

Človek bi pričakoval, da je občina sprejela ponudbo najcenejšega ponudnika in v duhu dobrega gospodarja z javnim – davkoplačevalskim – denarjem izbrala najcenejšega med prijavljenimi. Posebno še, ker je izpolnjeval tudi vse ostale pogoje, pomembne za varen in zanesljiv prevoz otrok. Slednje, cena, varnost in zanesljivost, bi moralo biti z vidika zdrave kmečke pameti merilo za izbiro, kakor to ocenjujemo mi in verjamemo, da se s tem strinjate tudi vi.

Pa je bilo tako? Ne ravno!

Iz portala javnih naročil (dostopno tukaj) je razvidno, da je Občina Žužemberk izbrala – podjetje FS, d. o. o. Pod obvestilo o izbiri pa je podpisan – kdo? Jože Šteingel, podžupan Občine Žužemberk. Slednji sicer že precej časa velja za tesnega županovega sodelavca, ki naj bi bil v zadnjem času večkrat opažen tudi kot voznik kombija, s katerim FS, d. o. o., vozi učence v Osnovno šolo Žužemberk.

Pod obvestilo oziroma odločitev o oddaji naročila je napisan še pravni pouk. To pa je, da neizbrani ponudnik lahko vloži zahtevo za revizijo. Zahtevek mora vročiti naročniku, torej občini, kjer je župan Škufca, kopijo zahtevka za revizijo pa tudi ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. In še: vlagatelj zahteve mora plačati – 25.000 evrov takse.

Pravni pouk je delno napačen, saj ministrstva, pristojnega za javna naročila, ni. Obstaja samo Državna revizijska komisija.

Na občini se spet izmikajo

Datum objavljene odločitve o izbiri je bil 21. april 2017. Iz uredništva smo nato 4. maja 2017 na občino Žužemberk naslovili vprašanja, kdo je bil najugodnejši ponudnik in kdo je bil predsednik izbirne komisije. Prosili smo še za posredovanje zapisnika ob odpiranju ponudb.

Še istega dne so nam sporočili: “Direktor je te dni odsoten. Odgovore lahko pričakujete po njegovi vrnitvi.” Predvidevamo, da so imeli v mislih direktorja občinske uprave, pod njihova sporočila se tako nikoli nihče ne podpiše, je zgolj podpis “Občina Žužemberk”. Čez nekaj dni smo spet vprašali in 8. maja prejeli odgovor: “Glede na to, da postopek oddaje javnega naročila prevozov v OŠ Žužemberk, še ni bil zaključen, vam zaenkrat še ne moremo posredovati informacij.” In spet podpis: “Občina Žužemberk”.

Vložena zahteva za revizijo

Nato smo izvedeli, da je najugodnejši ponudnik, ki nastopa skupaj (Prah, Kastelic, Kraševec in Kastigar) vložil zahtevo za revizijo. In seveda plačal takso v višini 25.000 evrov.

V ozadju pa drugačni posli: omenja se pritiske

To pa še ni vse. Naši viri nam sporočajo, da naj bi v ozadju zdaj potekali tudi drugačni “posli”. Omenja se pritiske vsaj na enega od partnerjev, ki je nastopil v skupni ponudbi.

Očitno se je tudi Občina Žužemberk zavila v nekakšen molk, saj zahtevka za revizijo v roku ni zavrnila v celoti, ga delno zavrnila ali razveljavila javni razpis, niti po naših podatkih dokumentacije ni odstopila v reševanje Državni revizijski komisiji.

Stvari spremljamo še naprej, saj je glede na že znane dogodke, ko je vsaj enega od prejšnjih razpisov in izbiro ponudnika obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je nato vse skupaj predala Policiji, ta pa Državnemu tožilstvu, je bilo vse to pričakovano.

T. H.