Žužemberk: Prenova infrastrukture v Gornjem Kotu

Odprtje infrastrukture v Gornjem Kotu (vir: poslanka Anja Bah Žibert, FB)

V oktobru je bila zaključena prenova infrastrukture v Gornjem Kotu. Občina Žužemberk je, zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, pristopila k popolni rekonstrukciji sekundarnih vodov z obnovo gospodinjskih priključkov.

V izkopane kanale so položili tudi električno napeljavo za javno razsvetljavo, zahtevnost gradbenih del pa je namesto krpanja asfaltne prevleke zahtevala popolno preplastitev ceste.

Projekt v vrednosti približno 150 tisoč evrov in v dolžini približno 700 metrov sta izvedla dva izvajalca, eden s podizvajalcem.

Izkope in pripravo terena za polaganje vodovodne ter električne infrastrukture je skupaj s Komunalo Novo mesto izvedel (Prevozi) Toni Papež, ki za občino Žužemberk pogodbeno opravlja vzdrževalna dela. Asfaltiranje ceste vse do navezave na državno cesto je z najcenejšo ponudbo prevzelo podjetje Eltim, z domačim podizvajalcem Gostgrad.

Ekipa izvajalcev je tudi tokrat delo opravila z odliko, strokovno in brez dodatnih aneksov, kar je v svojem govoru poudaril tudi župan Jože Papež.

Slovesna otvoritev novih pridobitev je bila v četrtek. Dogodka so se udeležili številni vaščani občani. Zbrali so se predstavniki izvajalcev, več občinskih svetnikov in poslanka Anja Bah Žibert. Program so popestrili vaški muzikanti, nekaj besed pa je zbranim namenila tudi vaščanka Milena Legan. Za dramski vložek sta tudi tokrat poskrbeli Mojca Obrstar in Lili Hrovati; slednja je otvoritev tudi povezovala. Cesto je blagoslovil žužemberški dekan Franc Vidmar. Po koncu uradnega dela so vaščani pripravili še pogostitev.

Poslanka Anja Bah Žibert je ob tem sporočilo, da gre še za enega v nizu uspešno zaključenih projektov v občini. “Gre za pomembno pridobitev vaščanov, ki so ta prijetni dogodek še polepšali s svojo toplino in gostoljubnostjo,” je dodala.

Pestro investicijsko leto za občino še ni končano

V občini trenutno poteka rekonstrukcija nevarnega ovinka v Srednjem Lipovcu. Podpisana je tudi pogodba za rekonstrukcijo cestnega odseka v Dolnjem Križu. Na otvoritev pa že čaka krajši in s pomočjo občanov narejen cestni odsek na Podgozdu. Krajši odsek bo s pomočjo občanov rekonstruiran tudi v Gradencu.

Župan pa je povedal, pa do konca leta pričakuje še nekaj zelo pomembnih investicij. Več bo razkril, ko bodo podpisane pogodbe.

M. D.