Žužemberk: Minister z županom o vodooskrbi in možnosti postavitve obrata za gradbene odpadke

Župan Občine Žužemberk Jože Papež in minister mag. Andrej Vizjak

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta danes obiskala Občino Žužemberk. Z županom Jožetom Papežem sta se pogovarjala o vodooskrbi v Suhi krajini in možnosti postavitve predelovalnega obrata za gradbene odpadke.

Projekt izgradnje pretežno primarnega vodovoda se je zaključil, potrebna pa bo obnova in dograditev sekundarnega vodovoda (manjši vodovodi), ki bo pripeljala vodo do vseh občanov, in sicer predvsem v sušnih obdobjih.

Mag. Vizjak je poudaril, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) rešitev predvidelo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Izpostavil je tudi pričakovanje, da bo “Načrt za okrevanje in odpornost potrjen že ta mesec, saj so v njem predvidena sredstva za manjše vodovode po vsej Sloveniji in da bo relativno poenostavljen razpis objavljen že jeseni. Pogoj za pridobitev sredstev bo gradbeno dovoljenje. Zavedamo se specifičnosti občine in razpršene poseljenosti in so zato te naložbe veliko dražje kot v strnjenih naseljih. Tako tudi vidimo zagotovitev ustavne pravice do vode in sicer, da skupaj strnemo vrste tako Evropa, kot država in občina”.

Glede predelovalnega obrata  za gradbene odpadke je Vizjak povedal, da ministrstvo pozdravlja projekte, ki so usmerjeni v ponovno predelavo oz. uporabo v izdelke. Gre za ukrepe krožnega gospodarstva, ki pa morajo biti v skladu  z okoljsko zakonodajo.

Ob robu obiska je spregovoril tudi o napovedanem referendumu o Zakonu o vodah. Ustavna pravica do pitne vode je, kako združiti napor in sredstva Evrope, države in občin, da dobijo ljudje pitno vodo domov.

Ta referendum pa se zlorablja, v smislu, da se posega v ustavno pravico do vode.  Bistvena namena zakona sta dva, in sicer:

  • več sredstev za vzdrževanje vodotokov (25 milijonov evrov letos) ter
  • da so posegi v priobalna zemljišča bolj poostreni. Dovoljeni so samo objekti za javno rabo.

M. D.