Žužemberk: Krajevni urad bo začel s poslovanjem

(vir: Občina Žužemberk)

Krajevni urad Žužemberk, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto, bo s torkom, 16. februarja 2021, ponovno začel s poslovanjem.

Posloval bo po ustaljenem urniku, in sicer:

ob torkih od 8. do 12.00 ure in od 13. – 15. ure.

Upravna enota Novo mesto je objavila, da bodo na krajevnem uradu izvajali ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaščite javnih uslužbencev ter strank pred covid-19, ki izhajajo iz predpisov in usmeritev pristojnih državnih organov ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (razkuževanje rok, nošenje mask, ustrezna razdalja 1,5 – 2 m in drugo).

Stranke naprošajo, da se predhodno naročijo po telefonu na številko: 07 348 32 95.

M. D.