Žužemberk: Kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji, kaj počnejo?

V Občini Žužemberk so se volilne karte po lokalnih volitvah jeseni 2018 precej spremenile. Po 20 letih in petih mandatih se je z mesta župana moral posloviti Franc Škufca. S skoraj 14 odstotnimi točkami prednosti ga je premagal Jože Papež, Škufca pa je kot občinski svetnik danes s svojo listo v opoziciji.

Na županskih volitvah je Jože Papež v drugem krogu v za 370 glasov premagal Franca Škufco. Rezultat je bil 56,98 proti 43,02 odstotka.

V občinski svet se je uvrstilo 6 strank in list. Tako ima NSi 4 svetnike, Razvojna lista Franca Škufce 4 svetnike, Lista mladih Suhe krajine 3 svetnike, SDS ima 2 svetnika, Dobra država 1 svetnika in Lista za razvoj Suhe krajine 1 svetnika.

V občinski svet pa niso bili izvoljeni naslednji: Glas mladih za otroke in družine, Šmihelska lista, SD- Socialni demokrati, Lista Šteingel Jože, SLS – Slovenska ljudska stranka in DeSUS.

Podžupan še ni imenovan, direktor občinske uprave je še iz časa Škufce

Župan in občinski svetniki so začeli takoj z delom, župan je oblikoval tudi koalicijo. Še vedno pa ni imenoval podžupana, pa tudi direktor občinske uprave je še vedno isti kot je bil pod mandatom Franca Škufce. To je Jacques Gros. Tovrstne kadrovske menjave so v županovi domeni, ki si izbira svoje ožje sodelavce samostojno. Kako se bo odločil pri tem, bomo videli v prihodnje.

Kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji?

Koalicijo v občinskem svetu sestavljajo: NSi – 4 svetniki (Franc Štravs, Stanka Blatnik, Rafael Vidmar in Mateja Novak), Lista mladih Suhe krajine – 3 svetniki (Rok Zupančič, Nika Papež in Blaž Hrovat), SDS – 2 svetnika (Vincenc Longar in Bojan Vidmar) in Dobra država (Darko Pucelj).

V opoziciji so Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca (Marko Zajec, Franc Škufca, Marija Ban in še neizmenovani svetnik) in Lista za razvoj Suhe krajine (Dušan Papež).

Kadrovanje: Potrdili člane odborov in komisij

Občinski svetniki so se doslej sestali na dveh rednih sejah, na drugi, ki je bila 24. januarja 2019, pa so menovali člane nadzornega odbora, komisij in posameznih odborov pri občinskem svetu.

Imenovali so tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (KMVI), bolj znano kot t. i. občinsko kadrovsko komisijo. Člani so: Stanka Blatnik, Rok Zupančič, Marija Ban, Bojan Vidmar in Darko Pucelj.

Nadzorni odbor je naslednji: Slavka Vidic iz Zagradca, Valerija Vidmar iz Dvora in  Stanka Novinc iz Žužemberka.

Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: Marija Ban, Darko Pucelj, Vincenc Longar, Franc Štravs in Mateja Novak.

Komisija za vloge in pritožbe: Marko Zajec, Mateja Novak, Bojan Vidmar, Matjaž Hrovat in Nika Papež.

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet: Dušan Papež, Rafael Vidmar, Vincencij Longar, Stanka Blatnik in Blaž Hrovat.

Odbor za družbene dejavnosti: Ida Kastelic, Darko Pucelj, Tanja Koren, Tom Smrke in Rok Zupančič.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance: Franc Škufca, Rafael Vidmar, Stanka Blatnik, Blaž Hrovat in Nika Papež.

Odbor za lokalno samoupravo: Franc Škufca, Ida Kastelic, Slavko Sadar, Bojan Vidmar in Franc Štravs.

Občinski proračun v javni obravnavi do 24. februarja 2019

Svetniki so na 2. redni seji v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog odloka proračuna za leto 2019 in leto 2020. Zdaj imajo do 24. februarja čas, da v proračun vnesejo spremembe. Pri tem morajo upoštevati vzdržnost zastavljenih okvirov proračunov. Če želijo povečati posamezne proračunske postavke ali predlagati nekaj novega v proračun, morajo nekje odvzeti predlagana sredstva za spremembo.

V občinskem proračunu je predvidenih 10,06 milijona evrov prihodkov, 10,25 milijona evrov odhodkov. Načrtovani primanjkljaj je v višini 216 tisoč evrov, novo zadolževanje pa ni predvideno.

Znotraj posameznih proračunskih postavk je precej sprememb glede na načrte prejšnjega župana, vendar bomo o tem poročali, ko bo proračun dokončno potrjen in veljaven.

J. M.