Žužemberk in okolica: Obvestilo o prekuhavanju vode

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih:

Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v Žužemberku,

da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Obvestilo velja do preklica.

Navodila o prekuhavanju vode so dostopna na povezavi: nijz.si/sl
M. D: