Županski kandidat Franc Škufca je skoraj dva meseca po volitvah na Občinsko volilno komisijo vložil prijavo zaradi kršitve volilne kampanje

V Občini Žužemberk se zdaj že nekdanji župan Franc Škufca očitno še kar ne more sprijazniti s porazom. Škufca je, kot kandidat za župana, na Občinsko volilno komisijo po skoraj dveh mesecih po volitvah vložil prijavo zaradi kršitve volilne kampanje. Pritožba je bila spisana 19. 1. 2019, občina pa jo je prejela 29. 1. 2019.

V prijavi je Franc Škufca kot kandidat za župana Občine Žužemberk na lokalnih volitvah v letu 2018 napisal, da je v volilni kampanji Darko Pucelj kot kandidat za župana pripravil in natisnil ter s pomočjo raznašalcev po občini volivcem raznesel gradivo, katerega vsebina in način pridobitve je sporen. Po mnenju Škufce obstaja sum kršitve zakonov – kršitev volilne zakonodaje, avtorskih pravic, zlorabe osebnih podatkov, zlorabe informacij javnega značaja za druge namene in zavajanje volivcev.

Nadalje Škufca v prijavi navaja, da gre za propagandno gradivo v kampanji za županske volitve 2018. Njegov očitek se nanaša na gradivo na 36 straneh, kjer po njegovem mnenju Pucelj naj ne bi imel navedenega organizatorja kampanje. Meni, da je bil kršen Zakon o volilni in referendumski kampanji. Na zadnji strani je sicer kot naročnik naveden Pucelj, ki je bil tudi kandidat za župana in nosilec liste Dobra država.

Škufca tudi očita, da je bil takšen način oglaševanja zavajajoč. Kot dokaz je k prijavi priložil analizo (to je v 14 točkah in zaključku že 14. 11. 2018 izdelala ena od novomeških odvetniških družb, prvi krog volitev pa je bil 18. 11. 2018), ki po Škufčevem mnenju potrjuje zavajanje in izkrivljanje dejstev. Navaja, da obstaja sum, da gre za prikrito oglaševanje in da je kršen Zakon o medijih.

Vsebina gradiva je po mnenju Škufce delovala v cilju preslepitve in nedovoljenega vplivanja na volivce. Obstaja sum kaznivega dejanja kršitve proste odločitve  volivcev po prvem odstavku 151. člena Kazenskega zakonika KZ-1. Kaznivo dejanje stori oseba, ki drugim s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali na glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu.

Škufca pri tem sicer ne navaja dokazov, kako naj bi slednji vplival na volivce (s silo, z resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način?), predlaga pa, da Občinska volilna komisija po njeni presoji:

  • vloži kazensko ovadbo,
  • poda prijavo na Računsko sodišče, ki kontrolira stroške volilne kampanje,
  • preverijo pri stranki Dobra država, kdo je organizator in
  • preverijo ali je bil s strani stranke odprt poseben račun in plačana uporaba avtorskih del in raznos gradiva občanom,
  • posreduje podatke Informacijski pooblaščenki za presojo kršitve osebnih podatkov.

Občinska volilna komisija je imela v zvezi s Škufčevo prijavo sejo dne 5. 2. 2019, na kateri je predsednica komisije navzoče seznanila, da je bila podana prijava zaradi kršitve volilne kampanje s strani kandidata za župana Franca Škufce. Podano je bilo mnenje, da komisija ni pristojna organ za reševanje te prijave. Za nadzor nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji je namreč pristojen Inšpektorat za notranje zadeve, zato so sklenili, do bodo prijavo odstopili inšpektoratu.

Škufca: Šlo je za podtaknjeno kukavičje jajce

Pred drugim krogom volitev za župana dne 2. 12. 2018 pa je tudi Franc Škufca, kot občan in kandidat za župana, v vsa občinska gospodinjstva poslal tiskovino na osmih straneh (Občina Žužemberk, Poročilo o delu Občine Žužemberk v mandatu 2014-2018), ki sta jo na naslovnici krasila fotografija Žužemberka in občinski grb. Na drugi strani gradiva pa je Škufca v tekstu z naslovom Spoštovane občanke, cenjeni občani, napisal, da je za nami prvi krog letošnjih volitev za župana, v nadaljevanju pa: “Predvolilna kampanja je v vas vzbudila mnoge pomisleke in razmišljanja, čemur je še najbolj prispevalo obširno,  predvolilno, povsem pa zavajajoče gradivo enega izmed kandidatov za župana, ki ga je podtaknil, kot kukavičje jajce. Težko je razumno odgovarjati na grobe laži, podtikanja, in osebne očitke, uperjene proti meni, moji družini, mojim sodelavcem, podjetju in vsem dobrem, kar smo skupaj v teh letih naredili. Na vse skupaj lahko le rečem – gre za laži, prirejene in ponarejene konstrukte.” Sledila je podrobna navedba vseh aktivnosti, ki so se v Občini Žužemberk izvajale v letih 2014-2018, ko je Škufca županoval tej občini.

Preverili smo tudi vsebino Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk. Odlok Francu Škufci kot fizični osebi in kandidatu za župana ne dovoljuje uporabe občinskega grba.

Preverili smo tudi vsebino in kdo sta bila naročnika obeh gradiv

Prvo, na 36 straneh, je naročil Darko Pucelj in v njej niso niti z besedo omenjene volitve ali kakršno koli apeliranje na volivke in volivce. Nikjer ne piše, da je naročnik gradiva kandidat za župana. Objavljeni so samo članki o dogajanju v Občini Žužemberk v zadnjih letih in verodostojni dokumenti s podpisi in ustreznimi žigi – brez kakršnega koli poziva volivkam in volivcem, naj glasujejo zanj. To gradivo po oceni avtorja tega prispevka nikakor ne bi mogli uvrstiti v kategorijo propagandnega predvolilnega materiala.

Drugo, na osmih straneh, pa je naročil kandidat za župana Franc Škufca, ki pa v svojem gradivu navaja, da gre pri vsem, kar je naročil in poslal po gospodinjstvih Pucelj, za laži, prirejene in ponarejene konstrukte. Tega pa ni podkrepil z dokazi, da je temu res tako. Jasen pa je bil tudi Škufčev poziv volivkam in volivcem na 2. strani, da se v nedeljo 2. decembra, udeležijo volitev. V tem času pa naj ponovno razmislijo in se odločijo zanj.

Glede na vsebino, kar je na osmih straneh napisal in naročil kandidat za župana Franc Škufca, pa bi lahko po naši oceni brez zadržkov napisali, da gre za predvolilni material.

V drugem krogu županskih volitev gladka zmaga Jožeta Papeža

V Občini Žužemberk sta bila za izvolitev župana potrebna dva kroga. V prvem krogu je Jože Papež dobil 46,61 % glasov, Franc Škufca 41,00 % in Darko Pucelj 12,39 % glasov. V drugem krogu, ko je Pucelj podprl župansko kandidaturo Jožeta Papeža in k temu povabil tudi svoje podpornike, je Jože Papež dobil 56,98 % glasov, Franc Škufca pa 43,02 % glasov. Razlika je bila kar 370 glasov volivk in volivcev v korist Papeža, kar kaže na njegovo gladko zmago brez kakršne koli sence dvoma.

Saj ni res, pa je

Vse skupaj naj bi bilo že kar smešno in morda bi vse, kar se je in kar se še dogaja okoli volitev za župana v Občini Žužemberk in kar naj bi očitno še vedno bremenilo kandidata za župana Škufco, zavili v paket s celofanom in pentljo ter nanj napisali: Saj ni res, pa je. In paket odvrgli na smetišče zgodovine.

(Dokumente hranimo v uredništvu)

J. M.