Župani s paketom zakonskih sprememb za reševanje romskih vprašanj

macedoni
Fotografija je simbolična. (vir: RIC Novo mesto, arhiv)

Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so včeraj na državni zbor naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romskih vprašanj. S pobudo želijo zaščititi predvsem otroke, ki v romskih naseljih nimajo nobene perspektive. 

Župani predlagajo spremembe petih zakonov s področij, ki zadevajo romska vprašanja, s poudarkom za zaščiti romskih otrok.

To so zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o socialnovarstvenih prejemkih, zakon o urejanju trga dela, zakon o varstvu javnega reda in miru ter zakon o voznikih.

S spremembami prvega predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino, ki je zdaj namenjena izobraževanju. S spremembami zakona o socialnovarstvenih prejemkih predlagajo, da se v primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, denarna socialna pomoč izplačuje v naravi. “Gre namreč za to, da danes, če si prejemnik denarne socialne pomoči in nimaš premoženja in si povzročil prekršek, zate ne velja nobena kazen, saj iz denarne socialne pomoči ni mogoče izterjati prekrškovne globe,” je predlog pojasnil Gregor Macedoni.

S spremembami zakona o trgu dela želijo predlagatelji spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Predlagajo ureditev, po kateri se lahko nekoga napoti na delo “brez nekih ovir, in da se poenostavi izbris iz evidence brezposelnih”. Hkrati predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta.

S predlaganimi spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru želijo zaostriti sankcije za streljanje z orožjem zunaj za to namenjenih prostorov, s spremembami zakona o voznikih pa določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

Predlogi niso nič novega, saj so nekateri nastali v strokovnih službah ministrstev, preverjeni so bili tudi z vidika evropske zakonodaje, a v preteklosti zaradi pomanjkanja politične volje v državnem zboru niso dobili podpore.

Predlagatelji so prepričani, da gre za tako pomembno temo, da bi morale predloge posvojiti in v državni zbor vložiti vse poslanske skupine. Če do vložitve ne bo prišlo, pa jim kot možnost ostane zbiranje podpisov.

Predlog so podprli župani občin Novo mesto, Brežice, Škocjan, Semič, Metlika, Črnomelj, Ribnica, Trebnje, Šentjernej, Kočevje in Krško.

Župani so še navedli, da je nujno, da čim prej začne delovati komisija za reševanje romskih vprašanj po zgledu komisije, ki je delovala v prejšnjem mandatu. “Problematiko je treba začeti reševati čim prej, sicer bo postala neobvladljiva,” je pri tem opozoril brežiški župan Ivan Molan.

Romska problematika v jugovzhodni Sloveniji se je to poletje izrazito poslabšala, občine so izčrpale možnosti za njeno reševanje, zato je nujen čim prejšnji sistemski pristop države, med drugim s spremembami zakonodaje, je bilo še slišati na včerajšnji predstavitvi pobude.

M. D.