Župani 11 občin v zbiranje podpisov za vložitev sprememb zakonodaje za reševanje romske problematike

Županje in župani občin, ki podpirajo spremembe štirih zakonov (na fotografiji za Kočevje podžupan Andrej Mladenović), Brežice 4. april 2023 (foto: MD)

Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so na včerajšnjem sestanku v Brežicah sklenili, da bodo v državni zbor vložili pobudo za začetek zbiranja 5000 podpisov volivcev za vložitev paketa sprememb petih zakonov, namenjenega reševanju romskih vprašanj.

Ugotavljajo namreč, da se stanje na tem področju poslabšuje, zato edino rešitev vidijo v spremembah zakonodaje.

Župani občin Novo mesto (Gregor Macedoni), Brežice (Ivan Molan), Škocjan (Jože Kapler), Semič (Polona Kambič), Metlika (Martina Legan Janžekovič), Črnomelj (Andrej Kavšek), Ribnica (Samo Pogorevc), Trebnje (Mateja Povhe), Šentjernej (Jože Simončič), Kočevje (Vladimir Prebilič) in Krško (Janez Kerin) so predlog paketa zakonskih sprememb, s katerim želijo zaščititi predvsem romske otroke, oblikovali že lani jeseni in ga poslali v državni zbor. Pričakovali so, da bo pripravljen predlog v zakonodajni postopek nato vložila katera od poslanskih skupin, so pojasnili včeraj. Ker se to ni zgodilo, so včeraj sklenili, da bodo zbrali potrebnih 5000 podpisov volivcev in predlog v državni zbor vložili sami.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana se namreč zadeve, povezane z Romi, na jugovzhodu države poslabšujejo. Pojavlja se predvsem vse več kršenja javnega reda in miru ter nasilja s strani posameznih Romov, med katerimi so vse pogosteje tudi mladoletni Romi.

“Vsi skupaj ugotavljamo, da gre za sistemske težave in da smo sami nemočni, zato skušamo s spremembami zakonodaje doseči, da bi stanje izboljšali,” je Molan dejal v izjavi za medije po sestanku.

“Današnji pravni okvir jemlje prihodnost številnim otrokom in mladim, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih. Mnogi namreč zaradi okolja, v katerem živijo, ne morejo obiskovati in končati osnovne šole, s čimer so na nek način prikrajšani za pravice, da bi se lahko enakopravno vključili v družbo. In s tem predlogom jim želimo pomagati,” pa je razloge za pripravo zakonskega paketa po navedbah STA pojasnil novomeški župan Gregor Macedoni.

Predlagajo spremembe 5 zakonov

Župani predlagajo spremembe petih zakonov – zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela, zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o voznikih.

S spremembami prvega predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino. S spremembami zakona o socialnovarstvenih prejemkih predlagajo, da se v primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, denarna socialna pomoč izplačuje v naravi.

S spremembami zakona o trgu dela želijo spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Hkrati predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta.

S predlaganimi spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru želijo zaostriti sankcije za streljanje z orožjem zunaj za to namenjenih prostorov, s spremembami zakona o voznikih pa določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

Župani pričakujejo, da bodo lahko občine podpise začele zbirati v maju.

Pri tem že zdaj pozivajo občane, da predlog podprejo ter na ta način državnemu zboru sporočijo, da je treba nekaj narediti.

M. D.