Župan Simončič: “Minister nas je sprejel, to pa je tudi vse”

Dobrodošlica, Šentjernej (vir: arhiv)

Za dom starejših občanov v Šentjerneju je bilo predvideno, da se bo gradnja na zemljišču ob enem od krajevnih trgovskih središč, pokopališču, zdravstvenem domu in otroškem vrtcu začela že v letu 2021, končana pa do sredine leta 2023.

Zdaj smo tu, od doma starejših občanov ni še nič. Glede na dogodke pa tudi slabo kaže, da bo kmalu drugače.

V občini se potreba po izgradnji doma starejših kaže že več kot 15 let, šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, so nameščeni v domovih po širši okolici. Postopki za gradnjo doma so se začeli že v letu 2020, v času prejšnje, Janševe vlade, dom starejših bi kraju prinesel 150 namestitev in vsaj 50 novih delovnih mest.

Dom bi zgradilo podjetje SeneCura, idejno zasnovo in program socialne oskrbe so prvič predstavili konec septembra 2020. Podjetje je nato sredi februarja 2021 sporočilo, da so pridobili koncesijo.

Nato se je začelo zapletati s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Slovenija je z novo vlado zašla tudi v čas visokih cen energentov, neugodne pogoje financiranja, dvig obrestne mere, težave z dobavljivostjo gradbenih materialov, težave pri pridobivanju negovalnega kadra in nestimulativne plače, izrazito rast stroškov materiala in storitev (živil, elektrike, komunale, ogrevanja).

V letu 2022 so nato resorno ministrstvo zaprosili za podaljšanje koncesije, 14. septembra 2022 so se predstavniki Združenja koncesionarjev domov za starejše sestali z Luko Mescem, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Koncesije so bile podaljšane za dve leti, do 31. decembra 2024.

Poslanka Anja Bah Žibert “pritisnila” na ministra

Poslanka Anja Bah Žibert (vir: Zajem zaslona, arhiv)

Poslanka Anja Bah Žibert, izvoljena tudi v Šentjerneju, je na seji državnega zbora 26. junija 2023 zdajšnjega pristojnega ministra Simona Maljevca (za solidarno prihodnost) spomnila, da so občine, kjer bi domove gradili s koncesijo, že 25. marca letos zaprosile za sestanek pri ministru. Ker ni bilo nobenega odgovora, so še vsaj dvakrat podali urgenco, da vendarle prosijo za sestanek. Maljevac pa je poslanki odgovoril, da “bo preveril, zagotovo se bodo dobili”.

S portala Moja Dolenjska smo zato preverili, kaj se je zgodilo po 26. juniju 2023.

Župan Simončič: “Minister nas je sprejel, to pa je tudi vse”

Jože Simončič (vir: obcina)

Šentjernejski župan Jože Simončič nam je pojasnil, da je minister Maljevac 7. julija  končno sklical sestanek. Na sestanku so bili prisotni predstavniki ministrstva, predstavniki občin Šentjernej, Ruše in Mislinja ter predstavniki koncesionarja SeneCura.
Ministru so pojasnili dolgoletna prizadevanja za gradnjo domov starejših občanov, veliko potrebo po institucionalnem varstvu starejših v občinah ter mu predstavili trenutne težave, ki onemogočajo načrtovano gradnjo domov starejših v naših občinah.

Ministru je bilo zastavljenih tudi nekaj vsebinskih vprašanj in vprašanj glede časovne dinamike nadaljevanja gradnje domov starejših na osnovi obstoječih koncesijskih pogodbah. “Gospod minister nas je poslušal in dejal, da bodo na ministrstvu zadevo preučili in nas ponovno poklicali na sestanek v jesenskem času.”

“Skratka, minister nas je sprejel, to pa je tudi vse. S strani ministrstva nikakršne vsebine, informacije, strategije ali stališča. Le obljuba, da bodo zadeve preučili in nas enkrat v jeseni poklicali na sestanek.”

Župan Simončič: “Nad ravnanjem ministra in ministrstva sem zelo razočaran, gradnja domov starejših, ki bi se že zdavnaj lahko pričela stoji, ministrstvo pa mirno in ravnodušno preučuje situacijo. Občine smo vse, kar je bilo potrebno za pričetek gradnje storile, žal pa se trenutna situacija brez sodelovanja države ne da rešiti.”

SeneCura: Trenutne okoliščine otežujejo začetek gradnje

Iz podjetja SeneCura so za naš portal ponovno poudarili dolgotrajne upravne postopke in visoke stroške. Poudarili so, da kljub težkim in izjemno spremenjenim okoliščinam, “v primerjavi s tistimi, ki smo jim bili priča ob vlaganju prošenj za pridobitev koncesij za novogradnje domov za starejše pred nekaj leti, aktivno pristopajo k reševanju problematike začetkov gradnje in odpiranju novih domov ob že pridobljenih koncesijah”.

Dodali so: “Trenutne navedene okoliščine nam, kljub aktivnemu pristopanju k reševanju problematike, ob že pridobljenih koncesijah, otežujejo začetek gradenj po prvotnih časovnicah in odpiranje novih zmogljivosti po konkurenčnih in dostopnih cenah.” Radikalno zaostrene okolišče v času od pridobitve koncesij pa so jih potisnile v situacijo, ko potrebujejo premostitveni čas za uresničitev naših dogovorov. Optimistično pričakujejo, da se bodo z ministrom Maljevcem sestali spet v septembru in “da bodo s skupnimi močmi skušali najti možnost, ki bi omogočila, da domove zgradimo in zaženemo s cenami oskrbe, ki jih nudijo drugi domovi. V nasprotnem primeru bi bili primorani graditi po neprimerno dražjih cenah od tistih, po katerih so bile podeljene koncesije”.

M. D.