Župan Macedoni: “Od vseh nosilcev potrjevanja pričakujemo, da bodo sledili dolgoročni razvojni politiki regije”

Po volitvah, po potrjenih kandidaturah, 13. maja 2022, je župan mag. Macedoni sprejel poslanke, izvoljene na Dolenjskem: Jožico Derganc (Gibanje Svoboda), Anjo Bah Žibert (SDS) in dr. Vido Čadonič Špelič (NSi). Sporočilo je bilo: "Složno za interese Novega mesta, Dolenjske in Bele krajine." Že nekaj tednov kasneje pa je jasno, da Jožica Derganc iz Gibanja Svoboda svojo obljubo prelomila. (vir: MO NM)

Vlada Roberta Goloba ima izredno mačehovski odnos do Jugovzhodne Slovenije, Dolenjske in Bele krajine. Zavrnila je predlog za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, novomeški župan mag. Gregor Macedoni tudi pričakuje, da bo vlada dala podporo novoustanovljenemu javnemu raziskovalnemu zavodu Rudolfovo tudi v ukrepih nove EU kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Dolenjski poslanci Anja Bah Žibert, dr. Vida Čadonič Špelič, Tomaž Lisec in Franci Kepa prizadevanja dolenjskega gospodarstva podpirajo. Poslanka Jožica Derganc iz Gibanja Svoboda pa molči, se ne oglasi, da bi branila interese okolja, kjer je bila izvoljena, čeprav je po izvolitvi obljubila, da bo delovala drugače.

Poročali smo že, da je vlada na seji 23. junija zavrnila predlog, po katerem bi bila Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) vključena v sistem javnega šolstva in študij na tej fakulteti za študente ne bi bil plačljiv. To bi bil tudi del prizadevanj za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, s čimer bi dolenjska prestolnica postala četrto univerzitetno mesto v državi in bi s tem veliko pridobila.

Nekaj dni kasneje so Dolenjski in regiji odvzeli še evropska sredstva, ki jih je vlada Janeza Janše namenila za nov univerzitetni kampus v mestni občini. Denar so prerazporedili za nevladnike na Metelkovi, za različne študije, med drugim tudi za projekt Mirovnega inštituta za raziskovanje uspoljenega subalterna v Ruandi.

Predlog za Novo mesto so poslanci koalicije zavrnili že na odboru za izobraževanje, zato na seji državnega zbora o tem ni potekalo glasovanje. S tem je predlog končal zakonodajno pot. Dr. Vida Čadonič Špelič pa je v parlamentarni razpravi obžalovala, da predloga v koaliciji niso podprli niti tisti, ki so bili v tem delu izvoljeni na listah koalicijskih strank.

Dr. Vida Čadonič Špelič (vir: Twitter)

Za naš portal pa je poslanka dr. Vida Čadonič Špelič povedala: “Začudena in žalostna sem, da vlada Roberta Goloba v Novem mestu in širši okolici ni prepoznala  regije, ki je razvojno usmerjena in gospodarsko najbolje razvita. To pomeni, da prispeva našega gospodarstvo velik del državnega proračuna, ki se deli v druge regije. Na to napako je potrebno opozoriti in jim dati možnost, da jo popravijo.”

Župan Macedoni: “Od vseh nosilcev pričakujemo, da bodo sledili dolgoročni razvojni politiki regije”

Novomeški župan mag. Gregor Macedoni (vir: novomesto.si)

Za komentar smo zaprosili tudi novomeškega župana mag. Gregorja Macedonija. Sporočil nam je: “V lokalni skupnosti in regiji smo razvoj znanstvene in raziskovalne dejavnosti jasno opredelili kot strateško prioriteto izjemnega pomena, ki presega dnevno-politične okoliščine, zato pričakujemo nadaljevanje začetih procesov. V JV Sloveniji, kjer se ponašamo z uspešnim (predvsem izvozno usmerjenim) gospodarstvom, verjamemo, da se skupnost gradi od spodaj navzgor, da si naša podjetja zaslužijo bistveno izdatnejšo državno podporo znanstveno-raziskovalne dejavnosti in da je decentralizacija te dejavnosti eden ključnih predpogojev za skladnejši razvoj države. Zato pričakujemo podporo prizadevanjem za ustanovitev javne univerze v Novem mestu in novoustanovljenemu javnemu raziskovalnemu zavodu Rudolfovo tudi v ukrepih nove EU kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Univerzitetni kampus in Znanstveno-tehnološki park Novo mesto sta logična koraka v nadaljnjem razvoju znanstveno-raziskovalne in visokošolske dejavnosti v JV Sloveniji in sta zapisana v osnutku pripravljenega Operativnega programa, zato od vseh nosilcev potrjevanja novih kohezijskih dokumentov, med katerimi so tako vlada kot sveta obeh (vzhodne in zahodne) kohezijskih regij, pričakujemo, da bodo sledili dolgoročni razvojni politiki regije in precejšnjim vlaganjem z lastnimi sredstvi.”

13. maj 2022: Složno za interese Novega mesta, Dolenjske in Bele krajine

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je po končni potrditvi volilnih rezultatov na rotovžu srečal s tremi poslankami, ki so bile v novomeških okrajih izvoljene v državni zbor, to so Jožica Derganc (Gibanje Svoboda), Anja Bah Žibert (SDS) in dosedanja direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič (NSi). Namen srečanja je povezovanje novomeških poslank pri zastopanju interesov Novega mesta, Dolenjske in Bele krajine. Med aktualnimi zadevami so se sogovorniki na tokratnem srečanju dotaknili prizadevanj za nadaljnji razvoj novomeškega visokošolskega in raziskovalnega prostora ter romske problematike. V bodoče bodo k sodelovanju povabili tudi poslanca iz trebanjskega volilnega okraja – Francija Kepo (SDS).

Takšno je bilo takratno sporočilo. Jožica Derganc je obljubo prelomila. Njenega glasu v dobro Novega mesta in Dolenjske v parlamentu ni slišati!

A. L.