Župan Franc Škufca že osemnajst let stavi na VW

Parkirišče na Dvoru, občinski avto ima novomeško registracijo, prejšnji - »stari Touran« pa mu dela družbo.

Nepoklicnemu županu Francu Škufci teče že peti mandat na čelu žužemberške občine in le malo občank in občanov ve, da je v teh petih štiriletnih mandatih občina kupila tri službena osebna vozila VW. Vsa ta leta jih je župan v največji meri poleg službenih poti uporabljal tudi za privatno uporabo, za kar je v letu 2007 mesečno plačal 31,17 evra in v letu 2008 samo 14,17 evra, ob dejstvu, da je občina plačala gorivo. Hkrati pa je v proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 za prevozne stroške in storitve župana in podžupana namenjenih neverjetnih 4.600 evrov.

V vseh teh letih je občina za službena vozila plačevala stroške njihovih nakupov, popravil, goriva, pnevmatik, registracij in zavarovanj in kot se je pokazalo v primeru davčnega nadzora, župan Franc Škufca v določenem obdobju za privatno uporabo teh vozil ni plačeval niti bonitete.

Župan je davčnemu inšpektorju namreč povedal, da službeni občinski avto uporablja za privatne potrebe, vendar samo za pot v službo iz Dvora do Žužemberka in nazaj, torej za pot, za katero je jasno, da ni vezana na funkcijo župana, saj že vrabci na strehi čivkajo, kje je nepoklicni župan dejansko zaposlen. Občani se sprašujejo, kako se lahko za privatne potrebe vozi župan iz Žužemberka na Dvor in nazaj, če ima po javno dostopnih podatkih prijavljeno stalno prebivališče v Žužemberku na naslovu Baragova cesta. Če to ni možno v drugih občinah, je to očitno možno v žužemberški.

Povprečno 77 kilometrov dnevno, tudi ob sobotah in nedeljah

Prvo službeno vozilo VW Passat karavan je občina kupila že leta 2000, ki ga je tudi za privatne potrebe uporabljal nepoklicni župan Franc Škufca, kar ni v skladu z mnenjem Ministrstva za javno upravo. S tem vozilom je bilo v obdobju od 22. 5. 2000 – 31. 12. 2005 v petih letih in pol prevoženih 154.870 km ali v povprečju 28.158 km/leto, kar pomeni, da je bilo s tem avtomobilom vse dni v letu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v povprečju prevoženih 77km/dan, v teh petih letih pa se niso pisali niti potni nalogi.

Bonitet večinoma ni plačeval

Davčni inšpektor je ob inšpekcijskem pregledu leta 2007 v zapisnik napisal, da župan Franc Škufca za uporabo službenega vozila občine za privatne namene ni plačeval bonitet razen v letih 2005 in 2006. V dopisu z dne 10. 2. 2012, pod katerega se je podpisal župan Franc Škufca, je zapisano, da je za leto 2007 za vseh dvanajst mesecev uporabe vozila za privatne potrebe plačal 374 evrov bonitet (v povprečju 31,17 evra/mesec) in v letu 2008 celo samo 170 evrov (v povprečju 14,17 evra/mesec), s tem, da je občina plačala gorivo.

Ugotovitve davčnega inšpektorja

V septembru 2011 je občina kupila novo službeno vozilo VW Touran. Davčni inšpektor v zapisniku iz leta 2012 ugotavlja, da občina ni dokazala, da je župan Franc Škufca službeni avto občine uporabljal samo za službene namene, da občina ni vodila evidence o prevoženih kilometrih župana za zasebne namene, kar izhaja iz potnih nalogov, da ni nobene evidence o službenih poteh, da je na določenih evidentiranih relacijah prevoženih bistveno več kilometrov, kot je dejanskih kilometrov za določeno relacijo, da podatki niso resnični in da ne obstajajo verodostojne knjigovodske listine, na podlagi katerih bi lahko davčni organ ugotovil in preveril resničnost podatkov.

“Izgubljeni” kilometri

Med številnimi neresničnimi podatki izstopa primer vožnje na relaciji Žužemberk – Ljubljana – Žužemberk – Novo mesto – Žužemberk, dne 8. 11. 2011, kjer naj bi bilo po potnem nalogu prevoženih 521 km, po navedbah inšpektorja pa bi lahko dejansko na tej relaciji prevozili 200 km, razlika znaša kar 321 km. In župan je tisti, ki bi moral inšpektorju, občanom, Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru pojasniti, s kakšnim namenom je bilo tisti dan neznano kod prevoženih 321 km in dokazati, ali so bili ti res prevoženi za potrebe občine.

Samo v odboju od 12. 9. 2011 do 30. 11. 2012, je davčni inšpektor pri kar 71 potnih nalogih ugotovil neskladje in odstopanje med številom prevoženih kilometrov po potnem nalogu in dejanskimi kilometri na teh relacijah.

Nadalje davčni inšpektor ugotavlja, da občina v letih 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in do novembra 2012 županu ni obračunavala obveznosti za uporabo službenega vozila v zasebne namene.

Zoper zapisnik davčnega inšpektorja se je Občina Žužemberk pritožila, pritožbo je napisal samostojni davčni svetovalec, občina pa mu je za to plačala 312,00 evrov davkoplačevalskega denarja. Pritožba občine je bila nato zavrnjena, ugotovitve davčnega inšpektorja pa so bile potrjene.

Lani spet novo vozilo

V februarju 2017 je iz aplikacije ERAR razvidno, da je Občina Žužemberk kupila novo službeno vozilo VW Touran za 26.759,00 evrov, kljub temu, da se je v letih 2016 in 2017 zadolžila za 380.492 evrov, pet let starega VW Tourana pa je vrnila leasingodajalcu. Kdo naj bi kupil ta »stari VW Touran« in po kakšni ceni, pa sta predmet zanimivih pogovorov in komentarjev v teh krajih.

V korist občanov – to pa ne!

Spomnimo. Na zadnji seji so občinski svetniki razpravljali o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk in kako so svetniki »cinkali« za 30 %, 20 % in na koncu izglasovano samo 15 % znižanje komunalnega prispevka, kar naj bi bilo v korist občank in občanov. Nikoli do zdaj pa nihče od devetih svetnikov neformalne županove koalicije ni povzdignil glasu zoper nakup novega luksuznega službenega vozila in nikomur od njih naj se ne bi zdelo sporno, kako je vozila vsa ta leta župan uporabljal tudi za privatno uporabo.

Ne samo slogan, kjer čas teče drugače, tudi kolesa občinskih službenih vozil se v tej občini vrtijo drugače.

Morda bi bil že skrajni čas, da v Tourana vgradijo sledilno GPS-napravo, da bi se točno vedelo, kje se vozilo nahaja, koliko časa se je zadržalo na posameznem kraju, hkrati pa bi se dalo tudi preveriti, ali je bilo tam res zaradi službenih potreb občine.

Za nekatera pojasnila smo zaprosili tudi občino Žužemberk. Oglasili so se, vendar odgovorov kljub našemu daljšemu čakanju niso poslali.

Fotografija novega Tourana pred gostilno v Žužemberku.
Fotografija novega Tourana pred gostilno Štupar na Dvoru.

J. M.