Znani še člani vladne delovne skupine za romsko problematiko

Predstavniki občin so se z vodstvom ministrstva za notranje zadeve na temo romske problematike sestali že konec junija, nato je vlada ustanovila Delovno skupino, ki jo vodi dr. Anton Olaj (prvi z leve strani) (vir: mnz.si)

Po tem, ko je vlada ustanovila Delovno skupino za obravnavo romske problematike, je na današnji seji na predlog ministrstva za notranje zadeve imenovala še člane skupino. Za predsednika skupine je vlada že ob ustanovitvi imenovala dr. Antona Olaj, državnega sekretarja na notranjem ministrstvu in nekdanjega generalnega direktorja Policijske uprave Novo mesto.

Člani delovne skupine so predstavniki državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti (občin) in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer:

 • predsednik: Anton Olaj, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve,
 • namestnika predsednika: Stanko Baluh, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • članice in člane:
  • Matic Zupan, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje,
  • Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor,
  • Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
  • Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo,
  • Manuel Vesel, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • župani:
  • Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
  • Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje,
  • Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj,
  • Samo Pogorelc, župan Občine Ribnica,
 • predstavniki romske skupnosti:
  • Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
  • Janja Rošer, predstavnica Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
  • Zdenko Pestner, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
  • Fatmir Bećiri, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

S tem je s svojim delovanjem prenehala Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Dr. Anton Olaj, predsednik delovne skupine, je že takoj po imenovanju za predsednika napovedal, da bo skupina začela s takojšnjim delom. Tega jim ne bo zmanjkalo!

C. R.