Znani evidentirani kandidati za poslanca na Dolenjskem in v Beli krajini

(vir: arhiv)

Na srečanju članov in simpatizerjev Dolenjsko-belokranjske regijske koordinacije SDS so se predstavili evidentirani kandidati za poslance: Franci Kepa, Anja Bah Žibert in mag. Maja Kocjan.

Franci Kepa je evidentiran kandidat za poslanca v volilnem okraju Trebnje, kjer je bil z 2394 glasovi (27,68 %) za poslanca izvoljen že leta 2018.

Anja Bah Žibert je bila leta 2018 že drugič za poslanko izvoljena v volilnem okraju Novo mesto I (del novomeške občine in šest občin na Dolenjskem), prejela je 4163 glasov (31,89 % vseh v tem okraju).

Mag. Maja Kocjan je na državnozborskih volitvah leta 2018 prejela 2959 glasov (27 % vseh), bila je prva v volilnem okraju Črnomelj (ki zajema vse tri belokranjske občine), za izvolitev je zmanjkalo le nekaj glasov, Bela krajina pa je ostala brez poslanca. Kocjanova je tokrat ponovno evidentirana kot kandidatka za poslanko na državnozborskih volitvah, ki bodo čez nekaj mesecev (v prvi polovici leta 2022).

Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Franci Kepa je v svojem nagovoru pozdravil vse zbrane v Gornji Težki Vodi. Prepričan v odlične rezultate naslednje leto je povedal:  “Vesel sem, da smo se ponovno zbrali po enoletnem premoru. Pred nami so trojne volitve, prepričan sem, da bomo na vseh volitvah zmagali in da bo vlada nadaljevala s svojim delom.”

Za njim je nastopila Anja Bah Žibert, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, ki je prisotne nagovorila s spodbudnimi besedami:

“Danes je dan za uživanje in pogovore, a pred nami je vroča jesen, še bolj vroča politična pomlad. Zaželimo naši vladi uspešno delo in naj se ne preda!”

Mag. Maja Kocjan, predsednica občinskega odbora SDS v Črnomlju ter namestnica generalnega sekretarja stranke, je izpostavila, da se bo zavzemala, da bo lahko imel prav vsak Belokranjec dostojno življenje in tudi starost. Naštela je tudi svoje glavne prioritete: “V prvi vrsti je potrebno poskrbeti, da bodo imeli predšolski in šolski otroci možnost optimalnega razvoja svojih potencialov. Mladim družinam pa je potrebno zagotoviti, da bodo lahko to okolje tudi zagotavljale, kjer bodo starši imeli možnost zaposlitve v svojem domačem okolju. Da bo to mogoče, potrebuje Bela krajina razvoj gospodarstva in lokalnega podjetništva, ki jo lahko doseže le z izgradnjo 3. razvojne osi in vso ostalo potrebno infrastrukturo.”

M. D.