Znani delni podatki o poslovanju novomeškega Revoza

(vir: revoz.si)

V petek je potekala skupščina novomeške družbe Revoz, sklicala jo je uprava, ki jo vodi Jože Bele. Revoz sicer posluje kot delniška družba, vendar je iz notarskega zapisnika razvidno, da imajo le enega delničarja, to je Skupina Renault.

Na skupščini so obravnavali letno poročilo tričlanske uprave za poslovno leto 2022 in poročilo o odnosih do povezanih družb.

Iz dokumenta, objavljenega v spletni bazi Ajpesa, je razvidno, da je Revoz v letu 2022 dosegel 4,77 milijona evrov bilančnega dobička, ki pa ga lastniku ne bodo izplačali. Dobiček bodo v celoti prenesli v prihodnje leto in bo ostal v podjetju.

Članom uprave in nadzornega sveta so podelili razrešnico, imenovali revizorje za pregled poslovanja v letu 2023 in sprejeli sklep o prenehanju mandata predsednika nadzornega sveta.

Z razrešnico članom uprave in nadzornega sveta so v Renaultu kot edinem lastniku potrdili dobro poslovodenje Revoza. Za revizorja družbe za leto 2023 so imenovali revizijsko hišo KPMG Slovenija. Ker je bil Patrice Paul Robert Haettel s 1. julijem 2023 imenovan za izvršnega direktorja entitete Horse, ga je skupščina razrešila z mesta predsednika nadzornega sveta in na njegovo mesto imenovala Francka Michela Reneja Nara, ki prav tako prihaja iz skupine Renault.

Ostali podatki o poslovanju novomeške družbe Revoz javno še niso dostopni. Revidirano letno poročilo za leto 2022 bo v spletni bazi Ajpes objavljeno predvidoma v začetku septembra (tako, kot za ostale velike družbe v državi).

M. D.