Znana višina dividende Krkine delnice

Vir: krka.si

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 6,60 EUR bruto na delnico, kar je 17,2 % več kot lani.

Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta pripravila tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022. Skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 6. julija 2023, bo posredovan predlog uporabe bilančnega dobička družbe Krka za leto 2022 v višini 408,16 milijona evrov, in sicer:

– za dividende 6,60 EUR bruto na delnico 204,44 milijona evrov,

– za druge rezerve iz dobička 101,86 milijona evrov,

– za prenos v naslednje leto 101,86 milijona evrov.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 31. marca 2023. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

Lani je Krka od okoli 318,63 milijona evrov bilančnega dobička za dividende namenila nekaj več kot 175 milijonov evrov oz. 5,63 evra bruto na delnico, kar je bilo 12,6 odstotka več kot leto prej.

Kot so še sporočili, bo član nadzornega Borut Jamnik, ki je bil imenovan za člane uprave državne SID banke, 6. julija odstopil.

M. D.