Zdravje: Če bi izbirali bivanje med Novim mestom, Šentjernejem in Trebnjem, bi izbrali …

(Vir: pixabay.com)

Preverili smo, kako je z zdravjem občanov in občank v treh industrijsko razvitih dolenjskih občinah: Novo mesto, Šentjernej in Trebnje. Gre za sosednje občine, kjer se tako industrija kot ostala infrastruktura, predvsem cestna, precej prepletata. Vplivi okolja namreč ne poznajo občinskih meja. Če bi lahko izbirali, kaj bi izbrali? Najverjetneje Šentjernej.

Novem mestu je več obolelih za novih primerov raka in več umrljivosti zaradi pljučnega raka. Za slednjega pa velja, da je pogojen tudi z drugimi stvarmi (vplivi zraka in okolja, ne samo kajenja). V Novem mestu je tudi več samomorov.

Nasprotno je v Šentjerneju manj obolevnosti zaradi raka (novo odkritih primerov), tudi najmanj v regiji in upravni enoti. Samomorov je precej manj, več pa je bolezni, pripisljivih alkoholu.

Kaj pa Trebnje? Novo odkritih obolevnosti raka je toliko kot v povprečju v Sloveniji (zboli 5,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev). Nadalje pa je precej manj umrljivosti zaradi pljučnega raka, ki pa je povezan tudi z ostalimi dejavniki (zrakom in podobnim), ne zgolj s kajenjem.

V nadaljevanju objavljamo natančnejše podatke za analizirane občine.

Mestna občina Novo mesto: Nadpovprečno razvita z več srčne kapi in obolevosti zaradi raka

Občina je za 30 odstotkov bolj razvita od povprečja v državi. Prirast prebivalstva je za okrog 2,5-krat višji od povprečja. Stopnja delovne aktivnosti je višja, telesni fitnes otrok je boljši od povprečja, prav tako je manj prekomerne prehranjenosti otrok in precej boljše kot v regiji.

Kaj pa zdravje v primerjavi z regijo? V občini je več od povprečja v regiji srčne kapi, novih primerov raka, umrljivosti zaradi raka dojke, umrljivosti zaradi pljučnega raka in umrljivosti zaradi samomora.

Glede na slovensko povprečje pa so kazalniki naslednji:

Več je: prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, novih primerov raka, umrljivosti zaradi pljučnega raka, samomorov, prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj, višja je tudi bolniška odsotnost od povprečja v državi.

Enako (ali približno) enako povprečju je: bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, srčne kapi v starosti od 35 do 74 let in zlomov kolkov pri starejših prebivalcih (65 in več let)

Manj je: astme pri otrocih in mladostnikih, prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, možganske kapi (v starosti od 35 do 84 let) in klopnega meningoencefalitisa.

Umrljivost: Splošna umrljivost je takšna kot je povprečje v državi, pri umrljivosti zaradi vseh vrst rakov je enako. Nekoliko pod povprečjem pa je umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja in raka debelega črevesja. Umrljivosti zaradi raka na dojki je nekoliko več od povprečja. Izrazito več pa je umrljivosti zaradi pljučnega raka. Večja je tudi umrljivost zaradi samomora.

Občina Šentjernej: manjša razvitost, večja zaposlenost

Razvitost občine je za desetino manjša od povprečja v regiji. Višja pa je stopnja delovne aktivnosti, telesni fitnes otrok je boljši od povprečja. Ne glede na to pa je prekomerna prehranjenost otrok višja od povprečja. Bistveno več je prometnih nezgod zaradi alkohola, več je tudi bolniške odsotnosti.

Glede na regijo pa je precej več prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, več prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, več srčne kapi in manj možganske. Novih primerov obolevnosti zaradi raka je manj kot v regiji, upravni enoti in državi. Manj je zlomov kolka pri starejših prebivalcih in manj prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Več pa je umrljivosti zaradi raka debelega črevesja, zaradi raka dojke in bistveno manj je samomorov.

Glede na slovensko povprečje pa so kazalniki naslednji:

Več je: prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, zdravil proti strjevanju krvi in več je srčne kapi. Bolniške odsotnosti je več kot v povprečju države. Nekoliko več je bolezni, neposredno pripisljive alkoholu.

Enako ali približno enako je: prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Manj je: astme pri otrocih in mladostnikih, možganske kapi, zlomov kolka pri starejših prebivalcih, klopnega meningoencefalitisa in samomorov.

Umrljivost: Splošna umrljivost je nižja od povprečja, nižja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja in še nižja umrljivost zaradi vseh vrst raka.

Umrljivost zaradi raka debelega črevesja je nekoliko nad povprečjem, umrljivost zaradi raka dojke pa na povprečju. Umrljivosti zaradi pljučnega raka je manj od povprečja. Precej manj pa je umrljivosti zaradi samomorov. Tej je v občini le tretjina slovenskega povprečja (7 proti 21).

Občina Trebnje: bolj razvita, manj je bolniške, višja je umrljivost

Občina je za petino bolj razvita od ostalih v regiji. Prirast prebivalstva je izreden, okrog 9-krat višji kot v ostalih občinah v regiji. Tudi stopnja delovne aktivnosti je nad povprečjem. Otroci so še nekoliko prekomerno prehranjeni, čeprav je telesni fitnes otrok v povprečju regije. Za desetino več je prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, bolniška odsotnost je precej nižja od povprečja. Manj je prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka in manj je možganske kapi glede na ostale regijske podatke. Novih primerov raka je v povprečju (5,6 na 1.000 prebivalcev). Splošna umrljivost pa je višja od povprečja v državi, upravni enoti in regiji. Nekoliko več v primerjavi z ostalimi je umrljivosti zaradi vseh vrst raka, predvsem pa zaradi raka debelega črevesja. Precej manj od povprečja v regiji, in tudi upravni enoti ter državi pa je pljučnega raka. Samomorov pa je več kot pri ostalih (za okrog petino).

Glede na slovensko povprečje pa so kazalniki naslednji:

Več je: bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, zlomov kolka pri starejših prebivalcih,

Enako ali približno enako: srčne kapi, novi primeri raka (nova obolevnost).

Manj je: astme pri otrocih in mladostnikih, precej manj možganske kapi, prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj, klopnega meningoencefalitisa,  bolniške odsotnosti,

Umrljivost: Splošna umrljivost je višja kot v povprečju v državi, umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja je nekoliko pod povprečjem, umrljivost zaradi vseh vrst raka je v povprečju države, umrljivost zaradi raka debelega črevesja je nekoliko nad povprečjem, umrljivost zaradi raka dojke je v povprečju, umrljivost zaradi pljučnega raka pa je precej pod povprečjem. Nad povprečjem je umrljivost zaradi samomorov (teh je bilo lani 25 na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa 21.)

Podatki so vzeti iz analize Nacionalnega inštituta z javno zdravje, za leto 2017.

C. R.