Zbiranje podpisov podpore za spremembo štirih zakonov

macedoni
Fotografija je simbolična. (vir: RIC Novo mesto, arhiv)

V teku je zbiranje na upravnih enotah overjenih podpisov za spremembo štirih zakonov, s katerimi bi na predlog 11 županov Jugovzhodne Slovenije posegli na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja. 

S spremembami želijo rešiti nekatere aktualne izzive vključevanja v družbo posameznikov, in še posebej otrok, iz socialno problematičnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih.

Svojo podporo spremenjeni zakonodaji lahko izkažemo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, nakar obrazce oddamo na tamkajšnji stojnici ali jih pošljemo po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa oddamo tudi prek portala e-Uprava. To omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekono ali z uporabo sistema smsPASS.

Gre za spremembo naslednjih zakonov:

Pri Zakonu o socialno varstvenih prejemkih bi spremembe v primeru neobiskovanja osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo socialne pomoči, enako bi veljalo v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov oziroma države ali občine.

Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe prav tako nanašajo na izplačilo otroškega dodatka »v naravi« v primeru neobiskovanja osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po zaključeni osnovni šoli v primeru nevključitve otroka v nadaljnje šolanje.

Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelne osebe na delo.

V Zakonu o voznikih predlagajo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

Za zbiranje podpisov za spremembo zakonov so se odločili zato, ker aktualna vladajoča koalicija na tem področju ni pripravljena ničesar spremeniti.

Predlogi zakonov so dostopni na povezavi:

Zbiranje podpisov podpira enajst županov iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto ter občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje, kjer na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo.

Za ureditev razmer, ki otrokom iz omenjenih okolij ne omogočajo prekinitve večgeneracijske brezposelnosti in neizobraženosti, zato župani vidijo pomoč pri reševanju v spremembah navedenih štirih zakonov.

Vir: novomesto 

A. L.