Zavrelo tudi gospodarskim združenjem

(vir: arhiv)

Pet gospodarskih združenj je predsedniku vlade poslalo protestno pismo, v katerem navajajo, da je način in odnos, kot ga vlada kaže do socialnega dialoga, povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršen koli resen socialni dialog.

Gospodarska združenja opozarjajo na številne kršitve pravil v delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Poudarjajo, da je najbolj eklatanten primer kršenja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS, ne da bi jih prej obravnavali na ESS. Vse zakonodajne predloge z ekonomskega in socialnega področja mora namreč obravnavati ESS.

Vendar pa so v mandatu sedanje vlade šli mimo obravnave na ESS najmanj naslednji vladni predlogi predpisov:

– Sprememba Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije 2023 2024

– Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID – 19;

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju;

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Opozarjajo še na na problematiko prisotnosti vladnih predstavnikov na sejah ESS. Vladna stran na sejah ne zagotavlja sklepčnosti ali pa je ta na meji oziroma se v času seje čaka na posamezne predstavnike vlade, kar kaže na odnos vlade do ESS.

Zato upravičeno dvomijo v iskreno željo vlade po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.

Goloba so združenja v protestnem pismu pozvala, da se osebno udeleži prve naslednje seje ESS pred parlamentarnimi počitnicami, ki bo predvidoma 23. junija 2023. Od njega želijo pojasnilo, ali namerava vlada v prihodnje spoštovati Pravila ESS, kar bi pomenilo: da bo Vlada RS zagotovila, da bo socialni dialog v okviru ESS potekal skladno s sprejetimi pravili o delovanju, da bo zagotovila pogoje za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev v tem dialogu in da bo zagotovila pogoje, da bo socialni dialog dosegal svoj namen.

Protestno pismo so podpisali: Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. vir

M. D.