Zavidljivi uspehi na področju brezposelnosti

Vir: pixabay.com

Brezposelnost v Sloveniji je že dosegla predkrizno raven. Manj registriranih brezposelnih je bilo samo še v mesecu juliju 2007 in 2008.

Zavod za zaposlovanje je včeraj objavil podatke o številu brezposelnih v juliju 2021. Ob koncu meseca je bilo registriranih 70.655 brezposelnih, kar je 439 oseb ali 0,6 odstotka manj kot junija in kar 21 odstotkov manj kot julija 2021.

Število brezposelnih v mesecu juliju je bilo v zadnjih osmih letih (2014 do 2021) na najnižji ravni prav julija 2021.

Delodajalci so zavodu od januarja do konca julija sporočili za tretjino oz. 33,3 odstotka več prostih delovnih mest kot lani v tem času. Letos je bilo 85.739 prostih delovnih mest. Samo julija so zavodu sporočili 13.869 prostih delovnih mest, kar je četrtino (25,1 odstotka) več kot julija 2020. – vir

Na novo se je v sedmih mesecih na zavodu prijavilo 41,7 odstotka manj brezposelnih, odjavilo se jih je 9,7 odstotka več, od tega se jih je zaposlilo 8,2 odstotka več kot v primerljivem obdobju 2020.

Med brezposelnimi je bilo julija več kot polovica (51,7 odstotka) žensk (petino manj kot lani). Dolgotrajno brezposelnih je bilo 57,8 odstotka (7,5 odstotka več), iskalcev prve zaposlitve je bilo 10,4 odstotka (14,1 odstotka več kot lani), presežnih delavcev pa 20,1 odstotka ali skoraj tretjino manj kot lani v tem obdobju.

Po starosti je bilo na zavodu največ starih 50 in več let (39,2 odstotka), sledijo stari od 30 do 39 let (22 %), od 40 do 49 let 21,3 % in stari od 15 do 29 let (17,6 %).

Brezposelnost se je najbolj zmanjšala med mladimi.

Največ brezposelnih (skoraj tretjina vseh) ima končano osnovno šolo ali manj, s poklicno izobrazbo jih je četrtina, še toliko s srednjo izobrazbo, višjo izobrazbo od srednje pa ima 17,2 odstotka brezposelnih. Glede na izobrazbo se je število brezposelnih zmanjševalo približno enako v vseh skupinah (od 19,5 do 22,8 %).

Brezposelnost je nižja v vseh območnih službah zavoda, pri tem je nekaj enot, kjer je bilo znižanje še višje od povprečja, med njimi je tudi Območna enota Novo mesto, kjer se je število brezposelnih znižalo za 23,8 odstotka. Na zavodu je prijavljenih 3364 oseb.

Največ prostih delovnih mest pa je trenutno za:

  • preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
  • preprosta dela pri visokih gradnjah,
  • čistilcih, strežnikih, gospodinjskih pomočnikih, v uradih, hotelih in drugih ustanovah.
  • Iščejo še vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, učiteljev, voznikov, varilcev, strokovne sodelavce za zdravstveno nego in natakarje.

Slovenija je tudi sicer med najboljšimi državami v Evropski uniji po kazalniku brezposelnosti. V Sloveniji je ta 4,8 odstotka, povprečje EU je 7,1 odstotka.

Konkretna informacija iz gospodarstva:

Poznavalci razmer na trgu dela, ki prihajajo iz gospodarstva, kjer se že srečujejo s pomanjkanjem delavcev, ob tem navajajo, da je na Zavodu za zaposlovanje 30 odstotkov nezaposljivih, predvsem invalidov, 30 odstotkov je starejših od 55 let, ki jih v podjetjih ne želijo zaposlovati, 30 odstotkov je takšnih, ki ne želijo delati (lenuhov), 10 odstotkov pa mladih iskalcev zaposlitve, ki odklanjajo delo. Nekateri med njimi to odklanjajo, ker iščejo svoji izobrazbi primerno delo. 

J. M.