Zaposlenim staršem prvošolčkov pripada plačana odsotnost z dela za prvi šolski dan

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Zaposleni starši prvošolcev bodo lahko že tretje leto zapored koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Prvič je bilo to jeseni 2020.

V podjetjih staršem svetujejo, da svojega delodajalca o tem pravočasno pisno obvestijo. Gre namreč za izredni dopust, ki ga lahko koristijo le na prvi šolski dan, Zveza svobodnih sindikatov navaja, da dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Dodaten dan izrednega dopusta, če svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je zaposlenim staršem prinesla novela zakona o delovnih razmerjih. S tem so se izenačile pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, saj je drugim dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej.

Dopolnjeni 165. člen zakona tako pravi, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, zdaj pa tudi spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

M. D.