Zaposleni v Beli krajini lani prejeli 770 evrov na mesec manj od zaposlenih v Novem mestu

(foto: pixabay.cpm))

V jugovzhodni Sloveniji, kamor spadajo Bela krajina, Dolenjska in Kočevsko-ribniško območje, je registriranih 2.614 podjetij, ki zaposlujejo 31.732 oseb. Podjetja so lani ustvarila 6,9 milijard evrov prihodkov in pri tem imela 6,5 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da so podjetja ustvarila dobrih 400 milijonov evrov dobička.

 

Z dobičkom je poslovalo 1.959 podjetij, v njih je bilo 30.361 zaposlenih, v podjetjih z izgubo pa je bilo 1.371 zaposlenih. Lani je bilo tudi okoli 2.600 več zaposlenih kot leto pred tem.

Število zaposlenih pa je šele v letu 2018 doseglo raven iz leta 2008. To pomeni, da je trajalo kar deset let, da smo spet dosegli stopnjo zaposlenosti iz leta 2008.

V primerjavi z ostalimi regijami je jugovzhodna Slovenija sicer na drugem mestu med 12 regijami v Sloveniji, vendar podatki kažejo, da pri vsem močno prednjači osrednjeslovenska regija, kjer je kar 28.736 podjetij, ki so lani ustvarila za 46,8 milijarde evrov prihodkov ali 46,5 odstotka vseh v državi.

Podjetja v naši regiji so močno usmerjena v izvoz, ta se je lani povečal za deset odstotkov, podjetja pa so z izvozom ustvarila okoli 65 odstotkov vseh prihodkov. Dobiček podjetij se je glede na leto pred tem povečal za 17 odstotkov.

Povprečna bruto plača v Sloveniji je bila lani 1.652 evrov, v regiji Jugovzhodna Sloveniji pa 1.794 evrov. Po plačah je naša regija tudi najboljša v državi.

Znotraj regije pa imajo najvišje plače zaposleni v občini Novo mesto. Ti so lani v povprečji prejeli po 2.070 evrov bruto mesečno. V Šentjerneju je bila povprečna plača 1.802 evra bruto, v Mirni pa 1.693 evrov. To so tudi edine tri občine v regiji, kjer je bila bruto plača zaposlenih višja od povprečja v državi.

Najslabše plače v regiji pa so imeli v Kočevju (1.441 evrov bruto), Črnomlju in Metliki – povprečno mesečno po 1.300 evrov bruto.

To pomeni, da je bila povprečna mesečna bruto plača večine zaposlenih v Beli krajini lani v povprečju za 770 evrov nižja od plače zaposlenih v Novem mestu, kjer so zaposleni tudi najbolje plačani v regiji, in za skoraj 352 evrov nižja od povprečja v Sloveniji.

V nadaljevanju objavljamo graf o poslovnem izidu (dobičku ali izgubi) podjetij v letu 2018, v primerjavi z letom 2017 in podatke o poslovanju po regijah.

Vir: Ajpes

J. M.