Zapleti pri nakazilih na račune Sberbank

(vir: pixabay.com)

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da jih je Uprava za javna plačila obvestila o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank, ki je v ruski lasti.

Zaenkrat je bilo zavrnjenih približno 100 nakazil.

Pričakujejo pa, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje ministrstvo (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo).

Na ministrstvu intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi Center za socialno delo stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR.

Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošajo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji.

Na ministrstvu navajajo, da bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čim prej prišla do upravičencev.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je medtem po poročanju Financ danes že nakazal pokojnine 4273 uživalcem pokojnine, ki imajo račun odprt pri omenjeni banki. Upokojenci tako lahko danes in jutri dvignejo največ 400 evrov.

Upokojenci, ki bodo odprli nov transakcijski račun pri drugi banki, morajo to do 5. marca sporočiti Zpizu pisno, in sicer je treba sporočiti osebne identifikacijske podatke ter točne podatke o novem bančnem računu z nazivom in naslovom banke. Zahtevek mora lastnoročno podpisati uživalec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če gre za mladoletno osebo, ali skrbnik oziroma pooblaščenec.

Ob tem spletne Finance poročajo tudi, da so komitenti Sberbank, ki so zaposleni v državni upravi, že prejeli obvestilo, naj takoj odprejo nov transakcijski račun za izplačilo plače oziroma naj to storijo do petka. Takšna priporočila so po poročanju Financ dali tudi nekateri zasebni delodajalci.

e-Študentski servis ne nakazuje več na račune Sberbanke, zaradi prevelikega tveganja za dijake in študente. Vse, ki imajo odprte tekoče račune pri Sberbank, danes kličejo in informirajo.

M. D.