Zapleti okrog Slovenske tiskovne agencije

Bojan Veselinovič, direktor STA.

Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) je danes sporočil, da je po pregledu dokumentacije od Slovenske tiskovne agencije (STA) prejel le en nov dokument, četudi je bilo v ponedeljek iz dopisa direktorja STA Bojana Veselinoviča razumeti, da bo dostavil celotno zahtevano dokumentacijo.

Žal pa je bil edini dokument, ki ga je UKOM prejel od STA, račun za domnevno opravljeno javno službo v marcu v višini 169.000,00 evra.

Zapisali so, da se ravnanje direktorja STA Bojana Veselinoviča zdi več kot nenavadno, v vsakem primeru pa nesprejemljivo in zavrženo. V prvi vrsti do vseh zaposlenih na Slovenski tiskovni agenciji, ki jim ne more biti vseeno za prihodnost podjetja in si tako kot Vlada RS zagotovo želijo transparentno in zakonito poslovanje svojega podjetja.

Transparentno poslovanje pomeni tudi dostojno in pravično plačevanje vseh zaposlenih, ne zgolj posameznikov.

Kot je znano, je UKOM že oktobra lani na direktorja STA naslovil več zahtev po posredovanju dokumentacije v skladu s 6. členom pogodbe med UKOM in STA, med drugim tudi za naslednje dokumente:

  • mesečni izkaz uspeha za preteklih 24 mesecev in bilanco stanja,
  • konto kartice vseh prihodkov za zadnjih 24 mesecev,
  • izpisek prometa na banki za zadnjih 24 mesecev,
  • kopijo pogodb vseh naročnikov,
  • seznam vseh naročnikov in vse morebitne spremembe cen za vsako leto posebej – za zadnjih pet let.

Zakaj je UKOM zahteval dokumentacijo?

V prvi vrsti se je že maja lani ugotovilo, da direktor STA mesečno prikazuje izgubo v višini 5000 evrov z naslova javne službe. V nadaljnjih preiskavah se je ugotovilo, da so v preteklih letih ta minus pokrivali s poljubnim številom aneksov k osnovni pogodbi. Na podoben način je poslovanje začrtal tudi v letu 2020.

Ne glede na to, da je bila osnovna pogodba podpisana 19. decembra 2019, je direktor STA že dva meseca pozneje ugotovil, da se je pri poslovnem načrtu zmotil, in z UKOM podpisal dodatno pogodbo za 50.000 evrov.

Prav zato je bil direktor STA junija pozvan h konsolidaciji poslovanja. Toda kljub temu je v mesečnih poročilih vedno znova prikazoval enak minus.

UKOM je sicer med drugim zaznal tudi sume zlorabe položaja direktorja Veselinoviča v zvezi s tako imenovanimi kompenzacijskimi posli z izbranimi podjetji. Najbolj izstopajoče je podjetje, v katerem je objavljal celostranske oglase in v katerem je bil sicer pred tem tudi zaposlen.

Kompenzacije s tem podjetjem so se po nekaterih podatkih začele takoj po imenovanju Veselinoviča za direktorja STA. Kot je bilo javno razkrito, naj bi bila STA samo zaradi poslovanja z enim podjetjem oškodovana v višini 250.000 evrov.

Iz doslej javno objavljenih podatkov gre za časopisno podjetje Dnevnik, kjer naj bi domnevno prišlo do oškodovanja STA v višini 250 tisoč evrov.

M. D.