Zanimivo: Zapori Dob oddajajo prostore za trgovino in gostinstvo

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (v Slovenski vasi) je v včerajšnjem Uradnem listu RS objavil poziv za javno zbiranje ponudb. Oddajajo prostore za trgovinsko in gostinsko dejavnost, za zapornike, najemnine so zelo nizke.

Zavod namreč oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti, za nakupe zaprtih oseb. Gre za poslovni prostor v izmeri 38,35 kvadratnega metra, ki se nahaja v delu stavbe št. 23, na zemljišču parc. pšt. 2533/3, k. o. Straža (Občina Šentrupert).

Višina mesečne najemnine je 300 evrov. V to so vključeni tudi vsi obratovalni stroški. Najemnik bo moral prostor (trgovino) opremiti na lastne stroške in urediti na način, kot posluje vsaka trgovina.

Ponudba mora prispeti na naslov zaporov najkasneje do 22. maja 2017, do 8. ure. Lahko se jo pošlje po pošti ali pa dostavi osebno v tajništvo. Odpiranje ponudb bo javno, izbirali bodo na način naugodnejšega ponudnika, najemna pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo predčasne odpovedi.

Jasno je, da mora biti ponudnik registriran za dejavnost trgovine (s. p. ali kako drugače), da mora imeti že odprto svojo trgovino in podobno.

  • Natančnejši pogoji pa so objavljeni tukaj.

Prostore za gostinsko dejavnost za najemnino 65 evrov

Zapori oddajajo v najem tudi prostore za izvajanje gostinske dejavnosti, tako za zaprte osebe kot njihove obiskovalce. Ti prostori so večji, 118,03 kvadratnega metra, nahajajo se v delu stavbe št. 17, na zemljišču parc. št. 2533/9, k. o. Straža.

Ostali pogoji so isti, le da je tu mesečna najemnina določena zelo nizko, in sicer 65 evrov, v kar so vključeni prav vsi obratovalni stroški (elektrika, voda itd.).

C. R.