Zanimivo financiranje in pretakanje denarja med posameznimi političnimi strankami

Humanitarne organizacije bodo bogatejše za 6.524,82 evra od Solidarnosti in 288 evrov iz stranke Drot – za razvoj. Včeraj je namreč odmevalo poročilo revizorjev o pregledu poslovanja politične stranke Solidarnost. Glede na ugotovitve je stranka SD vse od leta 2014 stranki Solidarnost iz državnega proračuna po mnenju revizorjev neupravičeno mesečno nakazovala denar, v prvih treh mesecih 2016 po 2.174,94 evra mesečno (skupno 41.324 evrov). Solidarnosti so naložili, da mora leta 2016 prejeti denar prenakazati v humanitarne namene. Že decembra pa so to naložili tudi stranki Drot – za razvoj, iz Trebnjega, znesek je bil 288 evrov.

Revizorji Računskega sodišča RS so pregledovali pravilnost poslovanja politične stranke Solidarnost v letu 2016. Ugotovitve so v javnosti precej odmevale, saj so revizorji ugotovili, da je Solidarnost prejemala denar od druge politične stranke, Socialnih demokratov (SD). Po zakonu bi morali ta denar namesto za porabo nakazati v humanitarne namene, česar pa niso storili.

SD jim je denar nakazovala od leta 2014

Stranka Solidarnost je bila ustanovljena decembra 2013, člana predsedstva (vodilna) v letu 2016 sta bila Uroš Lubej in Damjan Mandelc. V tem letu je imela stranka le 10 evrov prihodkov iz članarine, iz občinskih proračunov so prejeli 8.058 evrov, pri proračuna Republike Slovenije pa 6.581 evrov, še 2 evra pa sta bila pridobljena kot prihodki iz premoženja. Skupni prihodki so bili tako 14.651 evrov. Pri tem so revizorji ugotovili, da je stranka SD že od leta 2014 Solidarnosti nakazovala del sredstev, v letu 2016 je bilo tega za 6.524,82 evra, nakazano je bilo iz državnega zbora, iz kvote SD. Kot razlog za ta nakazila so navedli dogovor iz leta 2014, da so na volitvah nastopili s skupno listo strank Solidarnost in SD. Revizorji pa so nadalje ugotovili, da temu ni bilo tako, da je SD vložila samostojno kandidaturo, kar so potrdili tudi v Državni volilni komisiji.

Tako Solidarnost ni bila upravičena do denarja iz državnega proračuna oziroma od SD.

Na to so revizorji stranko opozorili že pred tem, SD pa je državni zbor nato 30. marca 2016 obvestila, da preklicuje delitev denarja med strankama Solidarnost in SD. Izračuni kažejo, da je Solidarnost od SD v letu 2016 prejela po 2.174,94 evra mesečno. Nekateri spletni mediji pa poročajo, da je bilo tega denarja skupno 41.324 evrov. Revizorji zdaj zahtevajo, da Solidarnost nakazani denar v letu 2016 nakaže v humanitarne namene, kakor to določa Zakon o političnih strankah, o preostanku do 41.324 evrov pa niso v poročilu ničesar navedli.

Uroš Lubej je Novomeščan in občinski svetnik, Solidarnost je z dvema članoma del novomeške občinske koalicije, SD pa je v občinskem svetu v opoziciji.

Revizijsko poročilo je dostopno tukaj: Solidarnost.pdf

Pregledovali so tudi stranko DROT – za razvoj iz Trebnjega

Pred dvema mesecema pa so revizorji objavili tudi revizijo za politično stranko DROT – za razvoj, kar pa v javnosti ni toliko odmevalo. Tudi tu je šlo za pregled poslovanja v letu 2016, gre pa za stranko, ki je registrirana v Trebnjem in tudi deluje na tem območju. Ustanovljena je bila decembra 2010. Predsednik stranke v letu 2016 je bil Janez Zakrajšek. Prihodki stranke v tem letu so bili 11.029,40 evra, pri tem so iz občinskih proračunov prejeli 9.729,72 evra, kot donacijo od dela dohodnine pa še 1.308,50 evra. Iz članarin niso imeli nobenih prihodkov. Stranka tudi ni predložila registra članov, kar bi po zakonu morali storiti. Revizorji so ugotovili, da stranka DROT brezplačno uporablja prostore, občasno pa tudi računalnik in tiskalnik v lasti družbe Interflash, za to pa nima sklenjene najemne pogodbe. Po zakonu to predstavlja prispevek pravne osebe stranki DROT, revizorji so najemnino ocenili na 288 evrov letno. Ta znesek je morala stranka, glede na odločitev revizorjev, nakazati v humanitarne namene.

Poročilo je dostopno tukaj: _DROT.pdf

J. M.