Zaključena preiskava eksplozije v Kočevju

Eksplozija in požar v Kemični tovarni Melamin v Kočevju, 12. maj 2022 (vir: arhiv)

Ljubljanski kriminalisti so zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo eksplozije in posledično požara v Kočevju, do katere je prišlo 12. maja 2022. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt sedmih ljudi, večja premoženjska škoda in več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami.

Z ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo, je bilo ugotovljeno, da je bila na območje tovarne s tovornim vozilom pripeljana kemijska snov, ki je bila prečrpana v napačen rezervoar. Zaradi nekompatibilnosti kemijskih snovi je med prečrpavanjem prišlo do močne
eksplozije in posledično do požara.

Zaradi posledic dogodka je skupno umrlo 7 oseb, in sicer je 5 oseb umrlo na kraju (trije državljani Slovenije in dva Bosne in Hercegovine), dve osebi pa čez nekaj dni na zdravljenju v Kliničnem centru Ljubljana (drž. Slovenije in Makedonije).

Lažje poškodovanih je bilo tudi 32 oseb, ki so se takrat nahajale v neposredni okolici objekta. Te osebe so utrpele lažje opekline oziroma so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida. Nastala pa je tudi večja premoženjska škoda tako na območju tovarne kot v okolici na raznih objektih in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov.

V okviru intenzivne kriminalistične preiskave je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki so pravno formulirane zlasti v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih.

Ugotovljene so bile vzročne zveze opustitve dolžnega ravnanja za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico.

Policija je zoper štiri fizične in eno pravno osebo podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti pri delu (zapor od 1 do 8 let) in Povzročitev splošne nevarnosti (zapor do 5 let).

Eksplozija 12. maja 2022 je bila v podjetju Melamin.

Odziv Melamina za medije: “V Melaminu od samega začetka preiskav izrednega dogodka tvorno sodelujemo z vsemi pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo ter predajamo vso potrebno dokumentacijo in informacije. O zaključku kriminalistične preiskave ali njenih rezultatih uradno kot stranka v postopku nismo obveščeni. Zato informacij, ki jih prejemamo iz medijskega poročanja, ne moremo komentirati, kot tudi nismo komentirali poteka preiskave v zadnjih mesecih.

Pričakujemo, da bomo kot stranka v postopku s strani preiskovalcev prejeli uradna obvestila o zaključku in rezultatih preiskave, saj gre za občutljivo temo, ki je brez prejetja uradnih informacij ne moremo komentirati.”

Eksplozija in požar v Kemični tovarni Melamin v Kočevju.

K. R.