Zakaj se je vladi tako mudilo z menjavo članov nadzornega sveta v družbi, ki posluje s podjetjem v lasti žene predsednika vlade?

Poslanka Anja Bah Žibert (vir: FB)

Poslanka Anja Bah Žibert je Vladi RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z razrešitvijo članov nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko.

Poslansko vprašanje v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Vlada Republike Slovenije je na 1. dopisni seji dne 3. 6. 2022 razrešila in imenovala nove člane nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko.

Ob tem velja poudariti, da gre za družbo, ki je od leta 2014 s podjetjem Star Solar sklenilo posle v vrednosti 1,8 milijona evrov. Lastnica podjetja Star Solar je Janja Nemec Golob, kar je razvidno iz javno dostopnih virov, ki je žena predsednika vlede dr. Roberta Goloba.

Podjetje Star Solar po javno dostopnih podatkih prodaja električno energijo operaterju trga z elektriko, podjetju BORZEN.

Vir: ERAR

Po poročanju medijev, ki so poročali o omenjenih poslih, je razvidno, da ima družba BORZEN, operater trga z elektriko, sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore kot obratovalno podporo električni energiji. »Podjetje Star solar ima z Borzenom sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore kot obratovalno podporo električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije za tri fotovoltaične elektrarne. Podjetje električne energije ne prodaja Borzenu, pri tem pa tudi nimamo informacije, s kom ima podjetje sklenjeno tržno pogodbo o prodaji elektrike.«

Družba BORZEN, podjetje, ki se ukvarja z zagotavljanjem in omogočanjem usklajenega delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, kot operater trga tudi omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeležencem trga z elektriko. Sodeluje z večino ponudnikov električne energije, med drugim tudi s podjetjem Gen energija. Gen energija je v zadnjih šestih letih Borzenu nakazala približno 1,5 milijona evrov, Borzen pa Gen energiji približno 114.000 evrov.

Vir: ERAR – po podatkih Erarja družba Gen energija odkupuje električno energijo od družbe Borzen

Glede na to, da se je predsednik vlade dr. Robert Golob, prej predsednik uprave podjetja Gen-I, vse od leta 2002 ukvarjal s prodajo električne energije, se ob tovrstnih menjavah v nadzornih svetih družb, ki poslujejo z zakonci funkcionarjev, nesporno zastavljajo vprašanja nasprotja interesov in preprečevanja korupcije.

Glede na navedeno Vlado RS poslanka Anja Bah Žibert sprašuje naslednje:

1. Zakaj se je Vladi Republike Slovenije tako mudilo z menjavo članov nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, ki posluje tudi s podjetjem Star Solar, ki je v lasti žene predsednika Vlade Republike Slovenije oziroma kakšni so razlogi za to menjavo?

2. Ali je pri obravnavi in sprejemanju sklepa o menjavi članov nadzornega sveta družbe BORZEN na 1. dopisni seji dne 3. 6. 2020 Vlada Republike Slovenije upoštevala Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije?

3. Kako Vlada Republike Slovenije meni, da so bila pri zgoraj navedenem sklepu zavarovana nasprotja interesov ter preprečevanje korupcije glede na dejstvo, da gre za menjavo članov nadzornega sveta v družbi, ki posluje tudi s podjetjem, ki je v lasti družinskega člana funkcionarja Vlade Republike Slovenije?

Vlada ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

M. D.