Zakaj je Ukrajina pomembna?

Ukrajina je zelo pomembna. Zato je njena neodvisnost pomembna za preostali svet. Je druga največja država v Evropi po površini in ima več kot 40 milijonov prebivalcev, več kot Poljska, večja je samo še Rusija.

Ima številna bogastva, zato si jo ruski zavojevalec tudi želi podrediti.

Kam se Ukrajina uvršča:

– 1. v Evropi po dokazanih nadomestljivih zalogah uranovih rud

– 2. mesto v Evropi in 10. mesto na svetu po zalogah titanove rude

– 2. mesto na svetu po raziskanih zalogah manganovih rud (2,3 milijarde ton ali 12 % svetovnih zalog)

– 2. največje zaloge železove rude na svetu (30 milijard ton)

– 2. mesto v Evropi po zalogah živega srebra

– 3. mesto v Evropi (13. mesto na svetu) po zalogah plina iz skrilavca (22 bilijonov kubičnih metrov)

– 4. mesto na svetu po skupni vrednosti naravnih virov

– 7. mesto na svetu po zalogah premoga (33,9 milijarde ton)

Ukrajina je pomembna kmetijska država:

– 1. mesto v Evropi po površini obdelovalnih površin

– 3. mesto na svetu po površini črnice (25 % svetovne prostornine);

– 1. mesto na svetu po izvozu sončnice in sončničnega olja;

– 2. mesto na svetu po pridelavi ječmena in 4. mesto po izvozu ječmena;

– 3. največji proizvajalec in 4. največji izvoznik koruze na svetu;

– 4. največji proizvajalec krompirja na svetu;

– 5. največji proizvajalec rži na svetu;

– 5. mesto na svetu po pridelavi čebel (75.000 ton);

– 8. mesto na svetu po izvozu pšenice;

– 9. mesto na svetu po proizvodnji piščančjih jajc;

– 16. mesto na svetu po izvozu sira.

Ukrajina lahko zadovolji potrebe po hrani za 600 milijonov ljudi.

Ukrajina je pomembna industrijska država:

– 1. v Evropi po proizvodnji amonijaka;

– 2. evropski in 4. največji plinovodni sistem na svetu;

– 3. največja v Evropi in 8. največja na svetu po instalirani moči jedrskih elektrarn;

– 3. mesto v Evropi in 11. na svetu po dolžini železniškega omrežja (21.700 km);

– 3. mesto na svetu (za ZDA in Francijo) po proizvodnji lokatorjev in opreme za lociranje;

Ukrajina je:

– 3. največji izvoznik železa na svetu

– 4. največji izvoznik turbin za jedrske elektrarne na svetu

– 4. največji svetovni proizvajalec raketnih izstrelitev

– 4.  mesto na svetu po izvozu gline

– 4. mesto na svetu po izvozu titana

– 8. mesto na svetu po izvozu rud in koncentratov

– 9. mesto na svetu po izvozu izdelkov obrambne industrije

– 10. največji proizvajalec jekla na svetu (32,4 milijona ton)

A. L.