Zahtevali referendume, denarja za stroške niso zagotovili

Vir: arhiv (X)

Posvetovalni referendumi, ki jih je za lastne politične potrebe izsilila predvsem stranka Gibanje Svoboda, potekali pa so skupaj z volitvami v Evropski parlament, 9. junija, in so dobesedno brez vrednosti, nas bodo stali vsaj 3,48 milijona evrov.

Toliko sredstev je namreč vlada na včerajšnji seji prerazporedila na postavko Državne volilne komisije (DVK). Denar so vzeli iz splošne proračunske rezervacije.

Iz sporočila po seji vlade je razvidno, da 3,48 milijona evrov komisija potrebuje za izplačilo nadomestil za izvedbo nedavnih posvetovalnih referendumov in z njimi povezane stroške tiskarskih storitev.

Državna volilna komisija še vedno ni izplačala vseh nadomestil članom volilnih komisij.

Spomnimo. 9. junija so poleg evropskih volitev potekali tudi trije posvetovalni referendumi. Zaradi izdatno povečanega obsega dela je DVK tedaj določila, da bodo nadomestila za delo volilnih organov zaradi sočasne izvedbe volitev in referendumov za vsak nadaljnji referendum višja za 20 odstotkov.

Novi direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič pa je že pred volitvami opozoril, da v državnem proračunu ni zagotovljenega dovolj denarja niti za izvedbo evropskih volitev, kaj šele referendumov. Povedal je, da že za volitve primanjkuje več kot 920.000 evrov. Pozneje je pojasnil, da so na ministrstvu za finance zagotovili, da pri finančnem vidiku volitev ne bo težav in bodo sredstva zagotovljena.

No, včeraj pa so iz državnih rezerv vzeli še 3,48 milijona evrov za pokritje stroškov izvedbe referendumov, katerih izidi so tako ali tako neobvezujoči in bolj ali manj sami sebi namen.

M. D.