Zahteva za oceno ustavnosti odloka o referendumu glede evtanazije

(vir: arhiv)

Poslanci poslanske skupine Slovenske demokratske stranke so danes s sopodpisniki poslanci Nove Slovenije na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 35/2024, z dne 26 . 4. 2024. 

Sporni je sprejel Državni zbor na svoji seji dne 25. aprila.

Referendumu so poslanci SDS nasprotovali zaradi ustavne spornosti, na kar so opozarjali že v postopku obravnave, pri tem pa so sledili tudi mnenju Zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki je opozorila na neustavnost.

Ustavno sodišče RS lahko do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Zakon kot pogoj izrecno postavlja samo posledice, ki grozijo zaradi nadaljnjega izvrševanja ustavno spornega predpisa. Pri tem mora ustavno sodišče tehtati škodljive posledice, ki bi z zadržanjem odloka nastale v primerjavi s škodljivimi posledicami, ki nastanejo z izvajanjem odloka.

Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča je treba upoštevati razmerje med škodljivo posledico zadržanjem odloka in njegovim nezadržanjem ter stopnjo nepopravljivosti škodljivih posledic na eni in na drugi strani. Za izdajo začasne odredbe mora biti izkazano, da so posledice zaradi izvrševanja predpisa težje in bolj nepopravljive kot posledice zaradi njegovega zadržanja oziroma neizvrševanja. Začasno zadržanje lahko ustavno sodišče  med postopkom tudi kadarkoli razveljavi, če oceni, da zaradi spremenjenih razmer ne obstajajo več razlogi, ki so narekovali začasno zadržanje.

Ustavnemu sodišču podpisniki zahteve zato predlagajo:

  • da sprejme zahtevo za oceno ustavnosti odloka;
  • da zadevo obravnava absolutno prednostno,
  • da ugotovi, da je odlok v neskladju z 2. členom, 17. členom, 34. členom, 35. členom, 44. in 87. členom Ustave Republike Slovenije ter ga odpravi.

Poslanci SDS so tudi sopodpisniki vložene zahteve za oceno ustavnosti o referendumu glede konoplje.

M. D.